Autor: Jan Lewandowski

Kalendarium historyczne

4 lipca 1941 roku doszło do mordu profesorów lwowskich

Mord profesorów lwowskich – Do mordu profesorów lwowskich doszło 4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Profesorowie zostali aresztowani przez Niemców na początku lipca. Zatrzymanych przewożono do bursy przy Zakładzie Wychowawczym im. Abrahamowiczów we Lwowie. Po krótkich przesłuchaniach, 4 lipca 1941 roku, zostali oni przewiezieni w dwóch grupach […]

Kalendarium historyczne

4 lipca 1943 roku Niemcy dokonali pacyfikacji wsi Bory Kunowskie

Pacyfikacja wsi Bory Kunowskie – Do pacyfikacji wsi Bory Kunowskie doszło w odwecie za zabicie niemieckiego żandarma oraz działania partyzanckie wymierzone w okupanta. Niemcy okrążyli wieś 3 lipca późnym wieczorem, a następnie ruszyli na wieś pokonując okoliczne lasy. Mordowali na miejscu napotkanych ludzi. Część mieszkańców zaprowadzono do pobliskiej stodoły. Niemcy […]

Kalendarium historyczne

4 lipca 1944 roku doszło do zbrodni na Rapach

Zbrodnia na Rapach – Do zbrodni na terenie ziemi biłgorajskiej. Od początku II wojny światowej rozwijał się tam ruch partyzancki. W 1944 roku Niemcy zadecydowali o przeprowadzeniu dwóch, dużych akcji przeciwko lokalnym partyzantom. Zakończyły się one sukcesem i część Polaków osadzono w obozie w Biłgoraju. Po długich przesłuchaniach z wykorzystaniem […]

Kalendarium historyczne

3 lipca 1910 roku urodził się Władysław Klimowicz ps. „Tama”

Władysław Klimowicz urodził się 3 lipca 1910 roku w Szeptycach. Zdał maturę w 1928 roku. Studiował na Politechnice Lwowskiej, a w 1937 roku uzyskał tytuł inżyniera. Podczas kampanii wrześniowej był komendantem składnicy saperskiej w Lublinie. 18 września przekroczył granicę z Rumunią, gdzie został internowany. W styczniu 1940 roku dotarł do […]

Kalendarium historyczne

3 lipca 683 roku zmarł papież Leon II

Leon II był bardzo dobrze wykształcony: znał grekę, łacinę oraz uczył się w szkole śpiewaków dworu papieskiego. Został papieżem 17 sierpnia 682 roku. Prawdopodobnie wyboru dokonano już w grudniu 681 roku, lecz wybór papieża wymagał aprobaty cesarza bizantyjskiego. Leon II po swoim wyborze zatwierdził postanowienia soboru z Konstantynopolu. Potępił także […]