3 lipca 1910 roku urodził się Władysław Klimowicz ps. „Tama”

Władysław Klimowicz urodził się 3 lipca 1910 roku w Szeptycach. Zdał maturę w 1928 roku. Studiował na Politechnice Lwowskiej, a w 1937 roku uzyskał tytuł inżyniera.

Podczas kampanii wrześniowej był komendantem składnicy saperskiej w Lublinie. 18 września przekroczył granicę z Rumunią, gdzie został internowany. W styczniu 1940 roku dotarł do Francji i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w 5 kompanii saperów. Po klęsce Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 5 Brygadzie Kadrowej Strzelców, a następnie w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej.

24 sierpnia 1942 roku został zaprzysiężony do działania w konspiracji w ramach ZWZ-AK. Jego zrzut nad Polską odbył się w nocy z 1 na 2 października 1942 roku. W listopadzie dostał przydział do Związku Odwetu Okręgu Śląsk AK. W styczniu 1943 roku został aresztowany w Warszawie. Popełnił samobójstwo rozgryzając kapsułkę z cyjankiem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*