Autor: Jan Lewandowski

Kalendarium historyczne

7 lipca 1942 roku Niemcy rozstrzelali 1250 Żydów

Ofiarami byli Żydzi, którzy przed wojną zamieszkiwali okolice Nowogrodu Żmigrodzkiego. Po jej wybuchu, Niemcy rozpoczęli gromadzenie ludności żydowskiej w gettach, a jedno istniało właśnie w Nowogrodzie Żmigrodzkim. Na początku lipca 1942 roku Niemcy prowadzili likwidację getta. Osoby w nim przebywające były pod pozorem przesiedlania wywożone na Przełęcz Hałbowską. Tam przeprowadzona […]

Kalendarium historyczne

5 lipca 1294 roku Celestyn V został papieżem

Celestyn V – Piotr z Morrone urodził się ok. 1210 roku. Po przyjęciu święceń kapłańskich w Rzymie, prowadził działalność pustelniczą na prowincji. Utworzył wspólnotę monastyczną, którą papież Urban IV wcielił do zakonu Benedyktynów. Po śmierci papieża Mikołaja IV trwał kilkudziesięciomiesięczny wakat na tym stanowisku. Przez 27 miesięcy trwały spory dotyczące […]

Kalendarium historyczne

5 lipca 1920 roku rozpoczęła się konferencja w Spa

Konferencja w Spa została zwołana w związku z opóźnieniem w wykonywaniu postanowień traktatu wersalskiego. Głównymi osobami, które uczestniczyły w konferencji byli: premier Wielkiej Brytanii – David Lloyd George i premier Francji – George Clemenceau. Do Spa udał się także ówczesny premier Polski – Władysław Grabski. Na konferencji podjęto głównie postanowienia […]

Kalendarium historyczne

5 lipca 1861 roku miała miejsce bitwa pod Carthage podczas wojny secesyjnej

Bitwa pod Carthage – Do bitwy pod Carthage doszło 5 lipca 1861 roku na terenie stanu Missouri. Naprzeciwko siebie stanęła gwardia stanu Missouri pod dowództwem gubernatora Jacksona i armia Unii dowodzona przez płk. Siegela. Wojska unijne podążały za oddziałami gwardii stanowej. Poszukiwały one gubernatora Jacksona i jednostek Konfederacji. Gwardia Missouri […]

Kalendarium historyczne

5 lipca 1909 roku we Włodawie został odsłonięty pomnik Tadeusza Kościuszki

Pomnik Tadeusza Kościuszki we Włodawie nie upamiętniał pierwotnie bohatera walk z 1794 roku. Został wzniesiony dla upamiętnienia wizyty pary cesarskiej (Mikołaja II Romanowa z żoną) we Włodawie, która miała miejsce 28 sierpnia 1903 roku. Pomnik odsłonięto 5 lipca 1909 roku w obecności wojsk rosyjskich i mieszkańców miasta. Na jego wierzchołku […]

Kalendarium historyczne

5 lipca 1920 roku miała miejsce bitwa pod Głębokim

Bitwa pod Głębokim – Do bitwy pod Głębokim doszło podczas wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921. Na czele wojsk polskich stał gen. Gustaw Zygadłowicz. Armia polska musiała stawić czoła napierającej armii bolszewickiej, która szła w kierunku Warszawy. Była to tzw. ofensywa Michaiła Tuchaczewskiego. W bitwie po obu stronach zginęło ok. 1500 […]

Kalendarium historyczne

5 lipca 1940 roku Niemcy dokonali egzekucji 15 Polaków w lesie Sitno

Do egzekucji doszło 5 lipca 1940 roku ok. 4 rano. Niemcy dokonali wówczas egzekucji 15 Polaków – harcerzy zaangażowanych w konspiracje. Wśród nich był Michał Stefan Lisowski – harcmistrz, który mimo możliwości ucieczki nie zostawił swoich harcerzy. Rozstrzelani harcerze należeli do ZWZ i działali w Lublinie. Do ich zatrzymania przez […]