4 lipca 1792 roku miała miejsce bitwa pod Zelwą

Bitwa pod Zelwą – Do bitwy pod Zelwą doszło podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku. Wybuchła ona z powodu zawiązania Konfederacji Targowickiej.

W czerwcu 1792 roku trwał odwrót korpusu litewskiego. Podążały za nim wojska rosyjskie. 4 lipca na zwiady został wysłany niewielki oddział piechoty pod dowództwem mjr. Wedelstedta. Natknął się on na oddział rosyjski. Nastąpiła walka, po której oddział litewski utrzymał swoje pozycje. Głównodowodzący wojsk litewskich – Michał Zabiełło nie zdecydował się jednak na wysłanie posiłków i wsparcie oddziałów Wedelstedta. Wydał rozkaz wycofania się i połączenia z całością wojsk.

Zabiełło zdecydował się rozbić obóz i nie spodziewał się ataku armii rosyjskiej. Ten jednak nastąpił, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Oddziały carskie po dowództwem gen. Borysa Mellina zaczęły gonić uciekające oddziały litewskie. Bitwa zakończyła się klęską sił Michała Zabiełły.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*