Badacze kwestionują powszechnie przyjęte hipotezy tłumaczące znikniecie Neandertalczyka

Przez długi czas dominował przekonanie, że całkowite wymarcie neandertalczyków ok. 40 tys. lat temu miało być wynikiem przegranej rywalizacji z homo sapiens. Obecnie naukowcy nie zgadzają się z tym poglądem.

Badacze z Uniwersytetu w Leiden oraz Michigan University, Krist Vaesen, Gerrit Dusseldrop i Mark Brandt, przeprowadzilil ankiety wśród paleoantropologów. Pytania kierowano do czynnych zawodowo naukowców. Ich wyniki wskazują na zmianę poglądu na temat powodu wymarcia neandertalczyków . Do ich zniknięcia miały się przyczynić przede wszystkim zmiany demograficzne.

Na przestrzeni lat funkcjonowały trzy podstawowe hipotezy tłumaczące zniknięcie neandertalczyków. Pierwsza i najpopularniejsza mówi o przegranej rywalizacji o ograniczone zasoby, gdzie zwycięzcami byli homo sapiens. Druga wskazuje na rozbicie populacji neandertalczyków na małe grupy, w których miało dochodzić do częstych związków między krewnymi. Zgodnie z trzecią hipotezą przyczyną zniknięcia homo neanderthalensis był wpływ zachodzących w środowisku zmian, do których nie potrafili się przystosować.

Wyniki naszych badań były dla nas zaskoczeniem. Hipoteza o przegranej konkurencji jest tak bardzo zakorzeniona w ludzkich przekonaniach, w tym w przekonaniach naukowców. Spodziewaliśmy się, że obecnie specjaliści wspierają tę hipotezę. Okazało się jednak, że nie – wyjaśnia Gerrit Dusseldorp

Jako przyczynę zmiany podejścia do zagadnienia wymarcia neandertalczyków wskazuje się wyniki najnowszych badań. Na ich podstawie coraz szersze grono specjalistów ma wątpliwości czy aby na pewno homo sapiens lepiej sobie radzili ze zmianami zachodzącymi w środowisku lub byli po prostu inteligentniejsi.  Neandertalczycy potrafili wytwarzać smołę, z której pomocą mocowali groty lub tworzyli naskalne rysunki.

– Wydaje się, że neandertalczycy byli równie mądrzy co Homo sapiens, o ile tylko porównamy jednocześnie żyjących przedstawicieli obu gatunków – dodaje Gerrit Dusseldrop.

Obecnie najbardziej prawdopodobną przyczyną ich zagłady jest wpływ czynników demograficznych. Można tu wyróżnić takie kwestie jak: życie w małych grupach, chów wsobny, oraz brak zróżnicowania genetycznego. Poza tym pewna część grup homo neanderthalensis mogła połączyć się z homo sapiens. Co z kolei znajduje potwierdzenie w obecności niektórych neandertalskich genów w DNA współczesnych ludzi.

Źródło: kopalniawiedzy.pl
Fot. Wikimedia Commons

Marcin Marszałek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*