Biblioteka Sapiehów na Wawelu

Do 31 maja w muzeum wawelskim można oglądać książki z krasiczyńskiego księgozbioru rodziny Sapiehów. Wystawa zaprezentuje wybrane egzemplarze książek oraz zabytkowe oprawy i ekslibrisy. Ekspozycję wzbogacą portrety przedstawicieli rodziny Sapiehów z Kodnia, właścicieli biblioteki, oraz widoki Krasiczyna, będącego od XIX wieku nową siedzibą rodu.

W trakcie wystawy będzie można zobaczyć niemalże 150 woluminów (z liczącego, bagatela 14 tysięcy egzemplarzy księgozbioru), na przykład: XVI-wieczne „Statuty Zygmunta I”, dzieło Wespazjana Kochowskiego „Niepróżnujące próżnowanie” w oprawie wykonanej ze średniowiecznej księgi chórowej, a także „Heraladykę” autorstwa Józefa Aleksandra Jabłonowskiego.

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna to jeden z najcenniejszych polskich księgozbiorów rodowych. Liczy około 14 tys. pozycji w języku polskim, łacińskim, francuskim, niemieckim, dotyczących różnych dziedzin wiedzy, m.in. religii, historii, geografii, przyrody. Jego olbrzymi walor wynika z obecności w zbiorze tomów o dużej wartości historycznej i kulturowej – starodruków polskich i obcych oraz druków z XIX-XX stulecia. Jako jeden z nielicznych polskich magnackich zbiorów bibliotecznych, który dotrwał do dzisiejszych czasów mimo licznych zawirowań historycznych.

Od 1973 r. księgozbiór jest przechowywany w Zamku w Pieskowej Skale (oddział Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu) w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych szafach bibliotecznych, nawiązujących do osiemnastowiecznych angielskich bibliotek.  Na początku lat 90 ubiegłego wieku Michał Sapieha odzyskał zbiory, w czasach PRL-u skonfiskowane na rzecz skarbu państwa, jednakże pozostawił je – jako depozyt – w zbiorach wawelskich.  W ubiegłym roku muzeum wykupiło je od rodziny Sapiehów.

jg

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*