Bruno Kreisky. Polityka zagraniczna i dyplomacja wobec PRL (1959-1983)| Recenzja

Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Bruno Kreisky. Polityka zagraniczna i dyplomacja wobec PRL (1959-1983)

Relacje dyplomatyczne między Polską a Austrią w 2. połowie XX wiek nie są zbyt popularnym tematem. Publikacja Agnieszki Kisztelińskiej-Węgrzyńskiej wypełnia tę niszę na polskim rynku książki historycznej. Po tym względem jest to praca pionierska. Umożliwia spojrzenie na wydarzenia tamtego okresu z trochę innej perspektywy. I przy tym nieco nietypowej, jak na warunki polskiego czytelnika.

Książkę podzielono na pięć rozdziałów. Trzy środkowe opisują politykę austriacką wobec Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy bezpośredni wpływ na nią miał Bruno Kreisky. W części wstępnej szkicowo nakreślono stosunki między państwami po II wojnie światowej, dokładnie do 1958 roku. Autorka skupia przy tym uwagę na głównej postaci postać opowieści i czyni to z polskiej perspektywy. Warto zauważyć, że wstęp i podsumowanie, mające taką samą formę, jak w klasycznej naukowej pracy historycznej. Pomimo że publikacja ma charakter popularnonaukowy, znajdują się tu pytania badawcze, tezy autorki oraz podstawa źródłowa . Jak można się domyślić wykorzystano również inne narzędzia warsztatu historyka (np. przypisy, odnośniki wszelkiej maści).

Postać Bruno Kreisky’ego jest raczej nieznana w Polsce. A był to jeden z ważniejszych polityków austriackich w XX wieku. Socjalista, który podczas swojej kariery sprawował funkcje między innymi ministra spraw zagranicznych oraz kanclerza. Polityk w bardzo ciekawy sposób patrzył na sprawy międzynarodowe. Mimo że Austria znalazła się po zachodniej stronie Żelaznej Kurtyny, to Kreisky forsował ideę współpracy z państwami Europy Środkowej. Chciał w ten sposób zachować neutralność. Umożliwiało to również pewną samodzielność w prowadzeniu ówczesnej polityki zagranicznej przez Wiedeń. Poznanie poglądów politycznych kanclerza może stanowić również ciekawe doświadczenie dla czytelników, których interesuje współczesna idea współpracy w ramach tworzonego projektu tzw. Międzymorza.

Praca Agnieszki Kisztelińskiej-Węgrzyńskiej porusza mało znane zagadnienia. Być może nie każdy czytelnik będzie chciał od razu poznać – bądź co bądź – nie aż tak istotny kierunek w polityce i dyplomacji czasów PRL-u. Jednak myślę, że publikacja jest godna polecenia. Solidnie wydana. Książka może spodobać się również osobom, które trochę nużą lektury o najbardziej popularnych zagadnieniach politycznej historii Europy 2. połowy XX wieku. Tutaj znajdą na pewno coś nowego, być może nieznanego, a przez to wyjątkowo interesującego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Ocena recenzenta: 5/6

Błażej Jankowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*