Czy Chazarowie nawrócili się na Judaizm?

W Jewish Social Studies opublikowano artykuł profesora Shaula Stampfera z Hebrew University of Jerusalem poświęcony kwestii tak zwanej „konwersji Chazarów”. Zgodnie z powszechnie przyjętą w literaturze opinią, plemiona Chazarów przeszły na judaizm. Źródła muzułmańskie wspominają o tym w końcu IX wieku, a żydowskie w wieku X. Tezy te były potwierdzane do tej pory i judaizm Chazarów uważany jest prawie powszechnie za pewnik.

Stampfer zauważa, że ​​uczeni, opierają swoje argumenty na ograniczonej liczbie dowodów tekstowych i numizmatycznych. Brak jest natomiast fizycznych dowodów. Archeolodzy nie znaleźli na terenach zajętych przez Chazarów prawie żadnych artefaktów czy nagrobków z symboliką zdecydowanie żydowską.

Owszem są pewne dokumenty wskazujące na prawdziwość konwersji. Jednakże Stampfer mówi, że źródła te zawierają tak wielką liczbę przekłamań, sprzeczności i nieprawidłowości odnośnie niektórych faktów i nie wspomina nawet o wielu istotnych zagadnieniach, o których powinny mówić. Z analizy źródeł wynika, że ​​niektóre z nich są fałszywie przypisane do ich rzekomych autorów, a inne są wątpliwej wiarygodności i zupełnie nie przekonujące.

Stampfer  stwierdza brak jakiegokolwiek wiarygodnego źródła potwierdzającego opowieść o konwersji, oraz brak wiarygodnych wyjaśnień wątpliwości odnośnie tych źródeł, które sugerują inną historię lub, w niewytłumaczalny dla zwolenników tej tezy, sposób nie wspominają o konwersji. Bazując na tych wszystkich brakach i wątpliwościach autor dochodzi do wniosku, że najbardziej przekonującą odpowiedzią jest twierdzenie, że konwersja Khazar jest nie potwierdzoną historycznie legendą. Chazarowie nigdy nie przeszli na judaizm.

więcej na stronie medievalist.net

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*