Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Czy Chazarowie nawrócili się na Judaizm?

Czy Chazarowie nawrócili się na Judaizm?

W Jewish Social Studies opublikowano artykuł profesora Shaula Stampfera z Hebrew University of Jerusalem poświęcony kwestii tak zwanej „konwersji Chazarów”. Zgodnie z powszechnie przyjętą w literaturze opinią, plemiona Chazarów przeszły na judaizm. Źródła muzułmańskie wspominają o tym w końcu IX wieku, a żydowskie w wieku X. Tezy te były potwierdzane do tej pory i judaizm Chazarów uważany jest prawie powszechnie za pewnik.

Stampfer zauważa, że ​​uczeni, opierają swoje argumenty na ograniczonej liczbie dowodów tekstowych i numizmatycznych. Brak jest natomiast fizycznych dowodów. Archeolodzy nie znaleźli na terenach zajętych przez Chazarów prawie żadnych artefaktów czy nagrobków z symboliką zdecydowanie żydowską.

Owszem są pewne dokumenty wskazujące na prawdziwość konwersji. Jednakże Stampfer mówi, że źródła te zawierają tak wielką liczbę przekłamań, sprzeczności i nieprawidłowości odnośnie niektórych faktów i nie wspomina nawet o wielu istotnych zagadnieniach, o których powinny mówić. Z analizy źródeł wynika, że ​​niektóre z nich są fałszywie przypisane do ich rzekomych autorów, a inne są wątpliwej wiarygodności i zupełnie nie przekonujące.

Stampfer  stwierdza brak jakiegokolwiek wiarygodnego źródła potwierdzającego opowieść o konwersji, oraz brak wiarygodnych wyjaśnień wątpliwości odnośnie tych źródeł, które sugerują inną historię lub, w niewytłumaczalny dla zwolenników tej tezy, sposób nie wspominają o konwersji. Bazując na tych wszystkich brakach i wątpliwościach autor dochodzi do wniosku, że najbardziej przekonującą odpowiedzią jest twierdzenie, że konwersja Khazar jest nie potwierdzoną historycznie legendą. Chazarowie nigdy nie przeszli na judaizm.

więcej na stronie medievalist.net

PartnerzyPrzewiń do góry