Dolmen, budowla megalityczna sprzed 7000 lat | Archeologia Nie z Tej Ziemi

Dolmen, z języka irlandzkiego DOL-stół, MEN-kamień – rodzaj grobowca megalitycznego, przypominający stół kamienny. W języku angielskim Portal Tomb, grobowiec portalowy, z portalem-bramą, którą tworzyły menhiry wspierające konstrukcję. Najstarsze dolmeny znajdują się w Europie Zachodniej, w Irlandii datowane są na 4000-3000 p.n.e. Dolmen w Proleek jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Irlandii.

W wykazie zabytków archeologicznych Irish National Monument Service oraz Northern Ireland Sites & Monument Record zarejestrowanych zostało 185 dolmenów. Występują one przeważnie w północnej części wyspy. W większości przypadków wejście skierowane jest w kierunku wschodnim, w kierunku wschodzącego słońca. Wokół grobowców prowadzone są badania archeologiczne, w czasie których odkryto artefakty z epoki kamienia, epoki brązu i epoki żelaza co świadczy o tym, iż ludność użytkowała te miejsce wtórnie przez wiele lat po tym jak te grobowce zostały wzniesione.

Do największych i najpiękniejszych należy dolmen w Bagneux we Francji, będący komorą, a właściwie sporą salą o wymiarach 16×5 m i wysokości 2,4 m. Zbudowany jest z potężnych płyt do 6 m długości, i nakryty trzema gigantycznymi blokami, z których największy ma wymiary 7,6×6,6, waży 45 ton i liczy 85 m² powierzchni i 200 m³ pojemności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*