Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Rekonstrukcja faz budowy zamku we Wleniu – animacja 3D | Video

Rekonstrukcja faz budowy zamku we Wleniu – animacja 3D | Video

Zamek Wleński leży w województwie dolnośląskim. Powstał on na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu i był rozbudowywany przez wieki. Animacja została zrealizowana w ramach projektu „Otwieramy oczy – poznajemy i ocalamy lokalne dziedzictwo”i ukazuje nam fazy rozbudowy zamku.

PartnerzyPrzewiń do góry