Ecclesia et Violentia – konferencja naukowa w Bydgoszczy

W dniach 20-22 września 2013 roku odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniu przemocy wobec Kościoła i przemocy w Kościele w wiekach średnich.

Konferencję organizuje Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Będzie to pierwsza w Polsce i druga w Europie konferencja, na której przedyskutowany zostanie problem kulturowo pojmowanego fenomenu przemocy w relacji do średniowiecznego Kościoła, a także wewnątrz struktur tej instytucji.

Tematyka konferencji będzie skupiała się zwłaszcza wokół aktów przemocy wymierzonych bezpośrednio w instytucje kościelne i kler, siłowej kontestacji praw majątkowych Kościoła, ale także przemocy pomiędzy duchownymi i agresywnej rywalizacji pomiędzy kościołami lokalnymi, ponadto roli przemocy w utrzymywaniu dyscypliny wewnątrz wspólnot duchowieństwa regularnego i świeckiego oraz wielu aspektów tych zjawisk, w tym także religijnej, prawnej czy ideowej interpretacji owych kwestii.

Więcej szczegółów na stronie: http://hism.ukw.edu.pl/ecclesia-et-violentia

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*