Historia przyznała nam rację. Joanna i Andrzej Gwiazdowie | Recenzja

Remigiuszowi Okraska i Agnieszka Niewińska, Historia przyznała nam rację. Joanna i Andrzej Gwiazdowie

Postaci Joanny i Andrzeja Gwiazdów nie trzeba chyba nikomu specjalnie przedstawiać. Znani działacze antykomunistyczni w wywiadzie dla Remigiusza Okraski i Agnieszki Niewińskiej przedstawili historię swojego życia i działalności. Czy rzeczywiście Historia przyznała rację gdańskiemu małżeństwu opozycjonistów?

Książkę można nabyć tutaj – Historia przyznała nam rację. Joanna i Andrzej Gwiazdowie

Pod dość prowokacyjnym tytule Historia przyznała nam rację Joanna i Andrzej Gwiazdowie udzielają obszernego wywiadu Remigiuszowi Okrasce i Agnieszce Niewińskiej. W tej osobistej rozmowie nie boją się rozmawiać o sprawach, o których inni boją się mówić. Nawet wtedy kiedy wypowiadają się o prywatnych historiach widać wielkie zaangażowanie w sprawy Polski.

Wywiad został podzielony na dwie części prowadzone osobno przez dziennikarzy. Okraska w pięciu odsłonach pyta o młodość, życie w czasach stalinizmu, o początkach tworzenia Wolnych Związków Zawodowych, internowanie aż po działalność w stanie powojennym. Agnieszka Niewińska skupia się na współczesności. Chce usłyszeć zdanie Gwiazdów na temat ich postrzegania obecnych wydarzeń społecznych i politycznych.

Można się z wieloma ich opiniami nie zgadzać. Można je zdyskredytować twierdząc, że na ich głowa widnieje już babciny moher. Jednak widać w ich słowach wieloletnią konsekwencję, pomimo zmieniających się prądów politycznych i możliwości pójścia łatwiejszą drogą. Ktoś mógłby zapytać, po co ciągle to wspominać, przecież już tyle na ten temat powstało książek. Na tę kwestię odpowiada w sedno Andrzej Gwiazda:

O co chodzi w tej wojnie o odebranie autorstwa postulatów WZZ-om, czy szerzej traktując sprawę – strajkującym załogom? Doraźnym celem jest chyba wylansowanie pewnych nazwisk i wymazanie z pamięci innych” (str. 105)

Należy tę prawdę ciągle podtrzymywać, przypominać osoby, które zostały już wymazane z publicznej pamięci. Ważna jest historia jednostek. Poszczególni ludzie tworzą teraźniejszość i mają wpływ na przyszłość. Joanna i Andrzej Gwiazdowie nieustannie tę prawdę przypominają. Warto skonfrontować własne zdanie na temat okresu działania „Solidarności” z przeżyciami osób, które ją tworzyły.

Mam kilka zastrzeżeń, co do samego wydania książki. Jestem już z pokolenia obrazkowego, dlatego żałuję, że nie opatrzono tego wywiadu archiwalnymi zdjęciami działaczy. Mogłyby one w lepszy sposób przybliżyć działalność gdańskiego małżeństwa opozycjonistów. Plusem byłoby również dodanie, przynajmniej w przypisach, krótkich biogramów mniej znanych osób, o których mowa i może zarysowania krótkiego kalendarium wydarzeń. Książka stałaby się bardziej dostępna dla szerszego grona odbiorców.

Reasumując dobrze, że takie pozycje powstają i są wydawane. Pomimo powyżej wspomnianych mankamentów warto przeczytać wywiad z osobami, którzy na pierwszym miejscu postawili dobro ojczyzny. Poświęcili jej wiele, widzieli i widzą nieszczęścia, której jej towarzyszą, ale z nadzieją patrzą w przyszłość.

Ocena recenzenta: 4/6

Piotr Burak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*