I Sympozjum Młodych Egiptologów

Do 13 kwietnia można zgłosić chęć wygłoszenia referatu na I Sympozjum Młodych Egiptologów, które odbędzie się 8-9 maja we Wrocławiu. Wydarzenie otwiera coroczny cykl spotkań studentów i doktorantów z całej Polski, których zainteresowania badawcze dotyczą starożytnego Egiptu.

Sympozjum jest kontynuacją tradycji i idei Konferencji Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu (KSASE). Sympozjum egiptologiczne nie ma tematu przewodniego. Ma to pozwolić młodym badaczom na prezentowanie swoich tematów badawczych i rezultatów własnych studiów dotyczących cywilizacji egipskiej.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierowane jest do studentów oraz doktorantów różnych kierunków, w tym archeologii, egiptologii, historii, historii sztuki, antropologii fizycznej, architektury, filologii klasycznej.

Organizatorami spotkania są: Instytut Archeologii UWr, Instytut Prahistorii UAM, Studenckie Koło Naukowe Starożytnego Egiptu „Kemet” (UW) i Koło Naukowe Studentów Archeologii (UWr). W komitecie organizacyjnym zasiadają: Wojciech Ejsmond, Filip Taterka i Patryk Chudzik. Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Abstrakty referatów (na około pół strony A4, Times New Roman 12, interlinia pojedyncza) wraz z danymi prelegenta (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, uczelnia, e-mail oraz telefon kontaktowy) należy przesłać na adres: [email protected] do dnia 13 kwietnia 2014 r.

I Sympozjum Młodych Egiptologów odbędzie się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 48, sala 201).

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*