Konferencja „Państwo i konstytucja na przestrzeni dziejów” pod patronatem portalu Historykon.pl

W dniach 6-7 grudnia 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się ogólnopolska studencka konferencja historyczno-prawna „Państwo i konstytucja na przestrzeni dziejów”.

Głównym tematem konferencji będzie historia prawa, myśli państwowej i konstytucjonalizmu. Spotkaniu będzie ponadto przyświecał cel integracji młodych badaczy i amatorów tej tematyki oraz dyskusji naukowej na temat rozwoju prawa konstytucyjnego na przestrzeni dziejów.

Główne dziedziny badawcze, których dotyczyć mają referaty, to:
historia państwa i prawa,
prawo konstytucyjne,
prawo porównawcze,
historia konstytucjonalizmu,
historia praw człowieka,
historia społeczna,
historia idei.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału czynnego i biernego w konferencji – zarówno studentów jak i doktorantów. Nie będą jednak dopuszczane referaty współautorskie.

Każdy student chcący wygłosić referat proszony jest o nadesłanie abstraktu wystąpienia (ok. 200 – 300 słów) na adres [email protected] do dnia 8 listopada. Lista przyjętych referatów oraz szczegółowy harmonogram zostaną ogłoszone 18 listopada.

Przewidziane jest wydanie książkowej publikacji pokonferencyjnej, zawierającej najlepsze recenzowane artykuły.

Pytania należy kierować na adres mailowy: [email protected]

Organizatorami konferencji są: Koło Naukowe Sapientia Iuris z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*