Konferencja Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w.

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego zaprasza do udziału w konferencji Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w. Konferencja odbędzie się 9-10 maja 2016 roku w Olsztynie.

Sesja naukowa poświęcona zostanie rodom magnackim/arystokratycznym, które odegrały znamienitą rolę w dziejach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim, a następnie w odrodzonej II Rzeczpospolitej.

W XVI wieku na terenie Korony, a zwłaszcza Wielkiego Księstwa Litewskiego, dominowały wielkie rody magnackie, które zawładnęły każdą dziedziną życia zarówno politycznego, społecznego, gospodarczego jak i artystycznego. Częściowo swój prymat utraciły w 1795 roku po upadku Rzeczpospolitej. W XIX wieku wielkie rody te przekształciły się w arystokrację – zamkniętą grupę społeczną, która utrzymała swą uprzywilejowaną pozycję. W swoich siedzibach rodowych, jej przedstawiciele gromadzili ogromne zbiory sztuki, biblioteki oraz pamiątki związane z przeszłością, gdy Rzeczpospolita stanowiła suwerenne państwo. W wielkich majątkach, które z czasem przekształciły się
w ordynacje wprowadzano nowe techniki gospodarowania, które umożliwiały arystokracji przetrwanie. XX wiek przyniósł kres istnienia tej uprzywilejowanej grupy społecznej. Konstytucja uchwalona w 1921 roku oficjalnie zniosła tytuły arystokratyczne. Mimo trudnej sytuacji, dalej funkcjonowały ogromne majątki ziemskie, a przedstawiciele najznamienitszych rodów zajmowali znaczące pozycje w strukturach  państwa.

Zamiarem organizatorów Konferencji jest zachęcenie Państwa do wzięcia udziału w sesji oraz zaprezentowania wyników badań poświęconych wielkim rodom, w tym wybitnym przedstawicielom na ziemiach polsko-litewskich poprzez ukazanie ich działalności w sferze politycznej, społecznej, gospodarczej oraz artystycznej.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z programem Konferencji zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe po zamknięciu listy referentów i dyskutantów.

Opłata konferencyjna – 350 zł (posiłki, materiały konferencyjne, monografia)

Abstrakty, dłuższe wypowiedzi oraz karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy: [email protected] Termin nadsyłania abstraktów: 17 stycznia 2016 r. Ogłoszenie listy referentów: 14 lutego 2016 r. Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 18 marca 2016 r.

Kontakt do organizatorów: Mateusz Klempert, kontakt: [email protected]

Więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/ogloszenia/716

wielkie rody plakat

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*