Stowarzyszenie Historyków Sztuki

LXIII ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Tegoroczna LXIII ogólnopolska sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22 listopada br. Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy – w r. 1934 w Krakowie powstał Polski Związek Historyków Sztuki, którego tradycje kontynuuje Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Organizatorzy, Krakowski Oddział SHS przygotowujący konferencję wraz z Instytutem Historii Sztuki UJ oraz Instytutem Historii Sztuki i Kultury UP JP II, proponują temat: Ornament i Dekoracja Dzieła Sztuki.

Zagadnienie to nie było dotąd przedmiotem osobnej refleksji historyków sztuki w Polsce. Zaproponowany temat traktujemy szeroko, referaty mogą odnieść się do rozważań o samym ornamencie, jego przemianach formalnych oraz ikonograficznych. Przedmiotem analizy może być zarówno ornament funkcjonujący w ramach zasady decorum, jak i ornament jako przedmiot badań sam w sobie. Powyższe problemy mogą być podejmowane w odniesieniu do dekoracji we wszystkich dziedzinach sztuk i we wszystkich okresach artystycznych. Nasza dyskusja może więc dotyczyć genezy ornamentów oraz ich symboliki, może również odnieść się do ornamentyki jako nośnika treści. Mamy nadzieję, że uda się także rozważyć kwestię „długiego trwania” ornamentów oraz podjąć dyskusję o ornamencie w aspekcie atrybucji dzieła sztuki, o jego roli w procesie twórczym, popularności w określonych środowiskach lub w indywidualnej twórczości artystów.

Zgłoszenia, wraz z abstraktem (maks. pół strony – 900 znaków ze spacjami, prosimy wysyłać do końca kwietnia b.r., na adres: Instytut Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53, 31-001 Kraków (z dopiskiem „Sesja SHS”). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*