Marsz patriotyczny w Łowiczu

W niedzielę 3 kwietnia w Łowiczu miał miejsce marsza patriotyczny poświęcony postaci wybitnej pedagog Anieli Cmielińskiej. Chmielińska była kierowniczką sekcji wychowawczej Towarzystwa Higienicznego i organizowała kursy pedagogiczne dla 70 jego członkiń. Podjęła się pracy z biednymi dziećmi, które nierzadko pozostawały bez opieki.

Gromadziła 600 dzieci trzy razy w tygodniu, aby je umyć, wyczesać i nakarmić. Starszym dzieciom urządzała również pogadanki i zabawy. Opiekowała się również matkami i kobietami w ciąży. W 1906 r, powołano z jej inicjatywy Towarzystwo Pomocy Szkolnych. W kolejnych latach z jej inicjatywy w Łowiczu powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1910 r, przy łowickim oddziale PTK powstało Muzeum Etnograficzne Ziemi Łowickiej. To właśnie dzięki działalności A. Chmielińskiej łowickie zawdzięcza, to, że księżacki pasiak jest obecnie znany w całej Polsce. „Zgodnie z ostatnią wolą Anieli Chmielińskiej, która zmarła w Warszawie, została ona pochowana na łowickim cmentarzu katedralnym.  Jej pogrzeb miał charakter wielkiej manifestacji patriotycznej. Licznie uczestniczyli w nim mieszkańcy miasta i z wiosek Księstwa Łowickiego, władze miasta, młodzież łowickich szkół” – wyjaśnia Zdzisła Kryściak z PTTK. Marsz rozpocznie się o godzinie mszą świętą w bazylice katedralnej w Łowiczu o godzinie 12.00. Następnie uczestnicy przejdą spod pomnika Synom Ziemi Łowickiej – Bojownikom o Niepodległość na cmentarz katedralny. Na grobie Anieli Chmielińskiej złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze, a następnie przedstawiciele PTTK przybliżą jej postać i działalność.

Źródło: dzienniklodzki.pl, lowiczanin.info

Kobiety w strojach łowieckich podczas uroczystości Bożego Ciała w Sobocie. Fot. Wikipedia Commons.

Piotr Rapiński

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*