Młodzi działacze KoLibra nagrywają film dokumentalny o bohaterach II wojny światowej i podziemia antykomunistycznego ziemi siedleckiej | Patronat medialny

Od grudnia 2013 roku członkowie i sympatycy siedleckiego oddziału stowarzyszenia KoLiber tworzą amatorski film dokumentalny, którego premiera przewidziana jest na koniec kwietnia bieżącego roku w sali widowiskowej kina „Podlasie”. Istotą filmu będą wywiady udzielane przez żołnierzy zbrojnego podziemia. Portal „Historykon.pl” objął patronat medialny nad projektem

W produkcji filmu uczestniczy prezes siedleckiego oddziału KoLibra Mateusz Paudyna i sympatyk Fabian Przybysz, który jest pomysłodawcą tej inicjatywy. Dokument ten jest realizowany z własnych środków i nie będzie służył celom komercyjnym.

Film jest adresowany głównie do młodzieży, która na temat lokalnej historii wie bardzo niewiele, czego przyczyną jest reforma szkolnictwa i coraz mniejsza ilość godzin tego przedmiotu w szkołach. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, często historia – nawet ta lokalna – bywa fałszowana. Trafnym przykładem jest pojawienie się Armii Czerwonej w naszym mieście. Do dziś na cmentarzu radzieckim w Siedlcach stoi pomnik ustawiony tam w podzięce za wyzwolenie miasta. W filmie – poza lekcją historii – poruszane są tematy, które budzą kontrowersje w naszym mieście. Będą też gorące komentarze odnoszące się do ważnych wydarzeń historycznych, ale także tych mających obecnie miejsce w kraju.

Stowarzyszenie KoLiber jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, promującą wartości konserwatywno-liberalne, stąd też pochodzi nazwa stowarzyszenia. Konserwatywne poglądy propagowane są w kwestiach moralnych, a liberalne w gospodarczych. Największe ogólnopolskie projekty KoLibra to:

  • Centrum Analiz KoLibra

  • KoLiber dla życia

  • Lekcje ekonomii dla dzieci

  • Latający Uniwersytet KoLibra

  • Goń z pomnika bolszewika

  • KoLiber historia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*