Odnaleziono szczątki Samuela Taylora Coleridge’a

Po latach odnaleziono w piwnicy z winami trumnę ze szczątkami poety Samuela Taylora Coleridge’a.

Miłośnicy literatury od dawna wyrażali szacunek poecie pod poświęconymi mu tablicami zamieszczonymi na kościelnym murze. Nikt jednak nie spodziewał się, że trumna ze szczątkami Coledrige’a spoczywa spokojnie za murem oddzielającym XVII-wieczną piwnicę na wino od krypt zbudowanego w 1831 roku kościoła św. Michała w północnym Londynie.

W czasie badań piwnic odkryto otwór wentylacyjny w ścianie oddzielającej kryptę od piwnic. Właśnie przez ten otwór zobaczono ołowianą trumnę Coleridge’a. Po dokonaniu tego odkrycia administratorzy kościoła podjęli decyzję o oczyszczeniu krypt i ponownym połączeniu ich z dawnymi piwnicami. Piwnice natomiast należą do znajdującej się niegdyś obok kościoła winiarni.

Jak się okazuje, stopniowe zmniejszanie się ilości parafian doprowadziło do zapomnienia o położeniu części trumien, a późniejszy podział podziemia pomiędzy parafię i właściciela winiarni. Wejście do winiarni ujawniły dopiero niedawne wykopaliska. W czasie badań pracownicy odkryli pięć trumien, w tym podpisaną jako ostatnie miejsce spoczynku Samuela Taylora Coleridge’a.

Źródło: The Guardian

Łukasz Nowok

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*