Odsłonięcie wyremontowanego pomnika w Hodowie ufundowanego z polecenia króla Jana III Sobieskiego

Fundacja MOSTY przeprowadziła latem tego roku remont pomnika w Hodowie na Ukrainie we współpracy z MKiDN, Ambasadą RP w Kijowie oraz Konsulatem Generalnym RP w Łucku. Pomnik został ufundowany na polecenie króla Jana III Sobieskiego.

Nasze działania zbiegły się z 320. rocznicą bitwy pod Hodowem, w której 400 husarzy i pancernych skutecznie broniło się przed DSC_0437niemal 40000 Tatarów.

Bitwa zakończona wielkim sukcesem husarii była jednym z ostatnich zwycięstw tego typu w I RP. Dziś jest to mało znany epizod z XVII wieku. Wielu Polaków nie zdaje sobie nawet sprawy, gdzie leży Hodów, ani co tam się wydarzyło.

Mając na celu wpisanie hodowskiej bitwy na nowo do pamięci i świadomości historycznej w Polsce, jak również propagując ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego na Kresach, organizujemy uroczystość odsłonięcia po remoncie pomnika w Hodowie połączoną z organizacją konferencji naukowej na zamku w Zbarażu.

Część konferencji poświęcona będzie historii wojskowości XVII wieku, a część konserwacji zabytków na Kresach.

W ramach tego wydarzenia dojdzie także do spotkania polskiej husarii i grup Kozaków, którzy – w ramach idei budowania mostów i poszerzania dialogu – zostali zaproszeni do świętowania razem z delegacją husarii, wielkiego zwycięstwa Rzeczypospolitej nad Tatarami. Dodatkowo organizujemy również warsztaty i pokazy na zamku w Zbarażu. Całą uroczystość zakończą koncerty muzyczne XVII w. w wykonaniu ukraińskich muzyków.

W gronie zaproszonych gości znajdują się wysocy rangą przedstawiciele strony polskiej, na czele z Ambasadorem na Ukrainie Panem Henrykiem Litwinem.

Plan wydarzeń w ramach uroczystości odsłonięcia pomnika w Hodowie


25.10 – sobota

9:30 Msza Św. w kościele Św. Trójcy w Pomorzanach (msza skrócona)

10:30 rozpoczęcie uroczystości przy pomniku w Hodowie, wystawienie wart

honorowych przez reprezentacje strony polskiej i ukraińskiej (z udziałem

przedstawicieli grup rekonstrukcji historycznej z Ukrainy i Polski)

10:40 powitanie gości, symboliczne odsłonięcie pomnika, złożenie wieńców

10:50 przemówienia Ambasadora RP na Ukrainie Pana Henryka Litwina,

przedstawiciela MKiDN, przedstawicieli strony ukraińskiej i gości Fundacji

MOSTY

11:00 – 11:20 zakończenie uroczystości w Hodowie

11:20 – 12:30 przejazd do Zbaraża

12: 30 – 13:15 obiad dla uczestników konferencji naukowej i grup rekonstrukcyjnych

13:15 rozpoczęcie konferencji na zamku w Zbarażu

powitanie gości przez Ambasadora RP na Ukrainie Pana Henryka Litwina,

dyrektora muzeum w Zbarażu i przedstawiciela Fundacji MOSTY

13:25 – 15:00 Panel I polsko-ukraiński okrągły stół historyków

Paneliści: – prof. dr hab. Mirosław Nagielski

– dr Radosław Sikora

– dr Piotr Kroll

– dr Tomasz Mleczek

– dr Oleksij Sokirko

– dr Andrij Rukkas

– red. Jurij Rudnicki

– Mykoła Kybaluk

15:00 – 15:15 przerwa kawowa

15:15 – 16:15 Panel II konserwacja zabytków na Ukrainie

Paneliści: prof. dr hab. Janusz Smaza

dr Jurij Dubyk

16:15 – 16:30 prezentacja Fundacja MOSTY – Narodowy Rezerwat Zamki

Tarnopolszczyzny – perspektywy współpracy (Rusłan Pidstawka)

16:30 – 18:00 swobodne pokazy husarii i Kozaków na dziedzińcu zamkowym

18:00 – 19:00 warsztaty dla rekonstruktorów nt. odzieży i ekwipunku z XVII wieku

Prowadzenie: Irena i Stanisław Pogorzelscy

2

19:00 – 22:00 kolacja dla uczestników konferencji naukowej w restauracji przy zamku

recital XVII – wiecznych utworów w wykonaniu muzyków ze Lwowa –

zespół Lwiwski Menestreli

koncert lirnika Andrija Ljaszuka

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*