Podróże po Mazowszu | Recenzja

Lechosław Herz, Podróże po Mazowszu

W czasach postępującej globalizacji i kreacji społeczeństwa światowego, coraz trudniej skupić nam się na sprawach lokalnych. Dzięki mediom masowym więcej wiemy i lepiej znamy sytuacje krajów znajdujących się na innych kontynentach dawniej odległych i niedostępnych. Niestety nasz pęd wiedzy i chęć poznania innego, często naszym zdaniem „lepszego świata” odbija się na naszym poczuciu lokalności. Przestajemy pamiętać o tym co bliskie i warte uwagi, gdyż negujemy to jako jakąkolwiek wartość. Zapewne zwrócenie uwagi na ten paradoks było jednym z głównych celów Podróży po Mazowszu  Lechosława Herza wydanej nakładem Wydawnictwa Iskry.

Prawda, że piękne cudze kraje,

Lecz w sercu czegoś nie dostaje,

Kościoły wielkie, zamki, wieże,

Ale za serce nic nie bierze…

We własnym kraju, tam, w ojczyźnie,

Wszystko ci bratnie, wszystko bliźnie,

Głos ma dla ciebie zrozumiały,

Ta ziemia szara, ten kraj cały.

Te lasy twoją szumią mową…

Zapewne dla wielu w tym również autora słowa wiersza Teofila Lenartowicza są nadal nadzwyczaj prawdziwe, jednak coraz częściej o tym zapominamy. Tak jak i zapominamy, że Mazowsze to nie tylko Warszawa, ale również wiele ciekawych i wspaniałych miejsc godnych naszej atencji i odwiedzenia. To właśnie ich przedstawienie jest głównym zadaniem książki Podróże po Mazowszu Lechosława Herza. Autor nie wrzuca od razu czytelnika w świat mazowieckich niezwykłych, lecz nieco zapomnianych miejsc. Przedstawia on na początku niejako genezę ziemi mazowieckiej, jej zmiany terytorialne, do których dochodziło na przestrzeni wieków, czy też samą etymologię nazwy regionu, która notabene prawdopodobnie pochodzi od słów maz czy mazać, co może sugerować, że dawni Mazurzy byli tak bardzo zaangażowani w swą pracę na roli, że często trud ich pracy można było dostrzec poprzez umazane ziemią ciało.

Warto również wspomnieć, że sami Mazurzy, a więc rdzeni mieszkańcy Mazowsza posiadali dość ekspansywną naturę, przez co kolonizowali regiony sąsiednie jak: Podlasie, Mazury czy znaczącą część Litwy. Z perspektywy polskiej Mazowsze odgrywało niezwykle ważną rolę. Szczególnie widać to po inkorporacji Mazowsza do Korony po śmierci ostatnich książąt mazowieckich. Mazowsze a wraz z nim Warszawa stało się kluczowy regionem Korony a następnie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Ziemia mazowiecka wydała na swe łono wiele wybitnych person jak pisarze: Cyprian Kamil Norwid czy Zygmunt Krasiński. Jednego z najwybitniejszych pianistów wszech czasów – Fryderyka Chopina, a o jej urokach w swych powieściach i nowelach rozprawiali Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont czy Stefan Żeromski.

W swej książce Lechosław Herz chciał przedstawić najciekawsze miejsca jakie znajdują się na terenie Mazowsza, czytamy więc o Lipcach, gdzie mieszkał podczas swej pracy dla Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej Władysław Reymont, Maciejowicach gdzie tragiczną dla Polski w skutkach klęskę poniósł Tadeusz Kościuszko czy o Żelazowej Woli miejscu narodzin Fryderyka Chopina, która jest większą atrakcją turystyczną dla przybyszów z odległej Japonii niż dla mieszkańców odległej o 50 km Warszawy.

Przechodząc do podsumowania książki Podróże po Mazowszu Lechosława Herza, należy zwrócić uwagę, że dotyka ona niezwykle ważnego i powszechnego problemu, jakim jest odrzucanie lokalnej świadomości i przynależności przez społeczeństwa. Książka ta ma skłonić mieszkańców Mazowsza do ponownego odkrycia swojego regionu i z pewnością to właśnie im, ale także amatorom wycieczek z innych województw Polski można ową książkę polecić.

Ocena recenzenta: 6/6

Mariusz Sioch

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*