Polsko-Ukraiński Okrągły Stół Historyków XVII wieku

Dnia 27 czerwca miała miejsce konferencja, zorganizowana przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, poświęcona problematyce wspólnej historii wojskowości XVII wieku oraz bardziej szerokim aspektom odzwierciedlenia tego okresu w polskiej i ukraińskiej historiografii, także w kontekście europejskim.

Spotkanie przy Okrągłym Stole zainaugurował Ambasador RP na Ukrainie, Henryk Litwin. W dyskusji wzięli udział polscy i ukraińscy naukowcy, eksperci w dziedzinie historii powszechnej, w  tym historii wojskowości. Toczyła się ona wokół historii polskiego i ukraińskiego oręża XVII wieku, jak również wokół dziejów ludności polskiej i ukraińskiej tamtego okresu, pełnego walk zbrojnych, w których obydwa kraje bywały zarówno sojusznikami, jak i oponentami. Zmagania te odegrały ważną rolę nie tylko w dziejach Polski i Ukrainy, ale także w dziejach Europy, czego przykładem jest bitwa pod Wiedniem oraz bitwa pod Chocimiem.

Celem debaty nie było określenie, jakie zwycięstwa zapewniła Rzeczypospolitej współpraca z Ukrainą. Obfitowała ona w najnowsze argumenty naukowe oraz konkluzje, wartościowe dane analityczne, świeże, szersze spojrzenie na istotę stosunków tych narodów. Żywą dyskusję wywołały szczególnie pytania uczestników konferencji, dotyczące kwestii interpretacji faktów w źródłach historiografii polskiej i ukraińskiej.

Ze strony polskiej udział w konferencji wzięli: prof. dr hab. Mirosław Nagielski – dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Radosław Sikora – wykładowca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zbigniew Hundert – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ze strony ukraińskiej w debacie uczestniczyli: moderator spotkania – prof. dr hab. Natalia Jakowenko Wydziału Historii, Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, aspirant tejże uczelni oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego Iwan Hawryluk oraz Ołeksij Sokirko – docent Katedry Starożytnej i Współczesnej Historii Ukrainy Narodowego Uniwersytetu im T. Szewczenki w Kijowie.

W przyszłości planowane są podobne spotkania sprzyjające wymianie zdań w kwestiach historycznych.

Na podstawie artykułu z Dziennika Kijowskiego.

Na zdjęciu z nagłówka: prof. dr hab. Natalia Jakowenko, moderator dyskusji. Źródło: www.dk.com.ua

Anna Stypułkowska

One Comment

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*