Powszechny Zjazd Historyków w Szczecinie

Dzisiaj zaczyna się XIX Zjazd Historyków, który będzie trwał do 21 września. 

Tematem wiodącym XIX Zjazdu Historyków będzie bardzo szeroko rozumiana problematyka morska. Organizatorzy przez pryzmat Bałtyku planują spojrzeć na losy Polski i kontynentu europejskiego oraz wskazać na morze jako czynnik spajający i ułatwiający modernizację żyjących nad nim społeczeństw. W Zjeździe weźmie udział około dwa i pół tysiąca uczestników. W bogatym programie zaplanowano blisko sto wydarzeń, m.in. sympozja, wystawy, projekcje filmów, salon książki historycznej oraz wiele innych spotkań z historią. Po raz pierwszy Powszechny Zjazd Historyków Polskich tak bardzo otworzył się na region, w którym będzie się odbywał – poza czternastoma lokalizacjami w Szczecinie, wydarzenia odbywać się będą również w Wolinie, Kołobrzegu, Stargardzie Szczecińskim oraz Cedyni.

Patronat honorowy nad Zjazdem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Świnoujście, Prezydent Miasta Kołobrzeg, Prezydent Miasta Stargard Szczeciński, Burmistrz Wolina oraz prof. dr hab. Henryk Samsonowicz i prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel. Partnerami wydarzenia są m.in.: Muzeum Historii Polski, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Instytut Pamięci Narodowej.

– Bałtyk i morza oblewające Europę były nie tylko miejscami żeglugi, umożliwiającymi wymianę między różnymi strefami gospodarczymi Europy, ale również polem rywalizacji o wpływy, od których zależał los całych narodów, wreszcie żywiołem ułatwiającym szerzenie kultury, sztuki, zwyczajów, idei czy poglądów. Bałtyk i inne morza widzielibyśmy kompleksowo jako jedno z głównych spoiw społeczeństw europejskich, pozwalające na wzajemne poznawanie się, porozumiewanie, handlowanie, politykowanie i wojowanie. Dla Polski Bałtyk to nie tylko wąskie „okno na świat” tak często prezentowane w historiografii polskiej, ale przestrzeń ułatwiająca spotykanie się, a następnie stapianie Polaków z Europą. Morze rozumiemy więc wszechstronnie i patrzymy na nie z punktu widzenia człowieka, kultury, wojny, gospodarki, idei i myśli politycznej oraz nadmorskich regionów i ich szans rozwojowych – wyjaśnia dr hab. Adam Makowski, prof. US, Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

więcej informacji na stronie Zjazdu

Logo-pthszczecin

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*