Rewolucja społeczna czy dzika przebudowa | konferencja naukowa

Konferencja naukowa pt. „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956) – Lublin, 19-21 listopada 2014

Program Konferencji 1IPN Oddział w Lublinie serdecznie zaprasza na swoje najważniejsze wydarzenie naukowe 2014 roku. W dniach 19-21 listopada br. w Hotelu Unia-Mercure w Lublinie (Aleje Racławickie 12) odbywać się będzie dwujęzyczna konferencja naukowa pt. „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956).

Wśród prelegentów znajdą się wybitni historycy z całej Polski oraz z zagranicy. Organizatorami Konferencji są: Instytut Pamięci Narodowej Odział w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Lubelski, a projekt konferencji przygotował dr Tomasz Osiński z lubelskiego Oddziału IPN.

W programie:

19 listopada 2014 r. (środa)

9.00–9.30 – Otwarcie konferencji

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

9.30–9.50 – prof. Marcin Kula (UW), Posiadanie, zabieranie i zwracanie – zjawiska długiego trwania

BLOK TEMATYCZNY

9.50–11.50 – Własność w okresie II Rzeczypospolitej oraz okupacji niemieckiej – Prowadzenie: prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW)

9.50–10.10 – prof. Waldemar Paruch (UMCS), Państwo przeciwko rewolucji: Własność w debacie publicznej II Rzeczypospolitej

10.10–10.30 – dr Marcin Chorązki (IPN), Dwory jako ośrodki szczególnego znaczenia dla niemieckiej polityki wojennej na przykładzie dystryktu krakowskiego

10.30–10.50 – prof. Bogdan Musiał (UKSW), Przemiany struktury własności na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką

10.50–11.30 – Dyskusja

11.30–11.50 – Przerwa kawowa

BLOK TEMATYCZNY

11.50–15.00 – Przemiany społeczne jako skutek przekształceń własnościowych w ZSRR i krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Część I – Prowadzenie: dr Marcin Kruszyński (IPN)

11.50–12.10 – prof. Mariusz Wołos (IH PAN), Model radziecki. Przekształcenia własnościowe w ZSRR w latach dwudziestych i trzydziestych XX stulecia

12.10–12.30 – prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW), Polscy sowietolodzy o kolektywizacji i industrializacji w ZSRR

12.30–12.50 – prof. Wołodymyr Baran (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina), Społeczne skutki przekształceń ekonomicznych na Ukrainie Zachodniej w latach 1939–1941

12.50–13.10 – Przerwa kawowa

Część II (Part II) – Prowadzenie: prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW)

13.10–13.30 – prof. Hiroaki Kuramiya (University of Indiana w Bloomington, USA), Przebudowa społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej w planach Józefa Stalina

13.30–13.50 – prof. Stephen Wheatcroft (University of Melbourne, Australia), Reformy gospodarcze w Europie Środkowo – Wschodniej po zakończeniu II wojny światowej – model sowiecki i jego lokalne modyfikacje

13.50–14.10 – dr Cosmin Budeanca (Institute for the Prosecution of Communist Crimes in Romania), Model sowiecki i początki kolektywizacji rolnictwa w komunistycznej Rumunii

14.10–14.30 – prof. Sorin Radu (Lucian Blaga University in Sibiu, Romania), Komunistyczna propaganda na rumuńskiej prowincji 1945–1953

14.30–15.10 – Dyskusja

15.10–15.50 – Przerwa obiadowa

BLOK TEMATYCZNY

15.50–19.40 – Własność jako element programu społeczno-gospodarczego PPR /PZPR – idea i realizacja

Część I – Prowadzenie: dr Andrzej Zawistowski (IPN/SGH)

15.50–16.10 – dr Marcin Markiewicz (IPN), Przekształcenia własnościowe w polskim rolnictwie (1944–1956)

16.10–16.30 – prof. Wojciech Morawski (SGH), Rzeczywista wartość nacjonalizacji przemysłu dla gospodarki Polski Ludowej

16.30–16.50 – prof. Janusz Kaliński (SGH), Następstwa „bitwy o handel” (1947–1948)

16.50–17.10 – dr Emilia Konopska-Struś (Wrocław), Polityka władz państwowych wobec rzemiosła w latach 1944–1956. Teoria a praktyka

17.10–17.40 – Dyskusja

17.40–18.10 – Przerwa kawowa

Część II – Prowadzenie: prof. Jerzy Eisler

18.10–18.30 – dr hab. Cecylia Leszczyńska (UW), Zmiany własnościowe w sektorze bankowym w latach 19451950, ich skutki gospodarcze i społeczne

18.30–18.50 – dr hab. Tomasz Głowiński (UWr), Tzw. „konwersje waluty” w latach 1945 i 1950 jako narzędzie drenażu polskiego społeczeństwa w czasach komunistycznej dyktatury

18.50–19.10 – prof. Janusz Wrona (UMCS), Władze państwowe wobec ziemi w posiadaniu Kościoła Katolickiego w latach 1944–1956

19.10–19.40 – Dyskusja

20 listopada 2014 r. (czwartek)

BLOK TEMATYCZNY

9.00–11.20 – Własność jako element programu społeczno-gospodarczego PPR/PZPR – idea i realizacja

Część III – Prowadzenie: dr hab. Jacek Wołoszyn (KUL/IPN)

9.00–9.20 – dr Jarosław Chodak (UMCS), Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1944–1956 w perspektywie teorii rewolucji

9.20–9.40 – prof. Romuald Turkowski (UW), Wizja gospodarczej przebudowy Polski w świetle myśli ekonomicznej niezależnego ruchu ludowego w Kraju w latach 1945–1947

9.40–10.00 – prof. Sławomir Sztaba (SGH), Aktywne poszukiwanie renty w gospodarce socjalistycznej

10.00–10.20 – prof. Anna Machnikowska (UG), Dezintegracja systemu prawa własności w Polsce Ludowej. Między ideą a praktyką

10.20–10.40 – prof. Piotr Madajczyk (ISP PAN), Własność w polityce narodowościowej Polski (1944/45–1956)

10.40–11.30 – Dyskusja

11.30–11.50 – Przerwa kawowa

PANEL DYSKUSYJNY

11.50–13.20 – Wzorce radzieckie a własna droga – dyskusje, dylematy – Moderator: dr Władysław Bułhak (IPN); Uczestnicy: prof. Maciej Bałtowski (UMCS), prof. Jacek Luszniewicz (SGH), prof. Mariusz Wołos (IH PAN)

13.20–13.50 – Dyskusja

13.50–14.30 – Przerwa obiadowa

BLOK TEMATYCZNY

14.30–17.30 – Nowe społeczeństwo – efekty reform społeczno-gospodarczych w powojennej Polsce

Część I – Prowadzenie: prof. Jerzy Eisler (IH PAN/IPN)

14.30–14.50 – dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS), Wpływ powojennych zmian własnościowych na strukturę społeczną. Ustalenia socjologów

14.50–15.10 – prof. Tadeusz Wolsza (IH PAN), Emigracja wobec społeczno-gospodarczych zmian w Polsce w latach 1944–1948/1949

15.10–15.30 – prof. Dariusz Jarosz (IH PAN), Przekształcenia własnościowe w polityce mieszkaniowej w Polsce w latach 1944–1956 i ich społeczne konsekwencje

15.30–15.50 – Przerwa kawowa

15.50–16.10 – dr hab. Wojciech Misztal (UMCS), Wzór osobowy obywatela pierwszej dekady Polski Ludowej

16.10–16.30 – prof. Grzegorz Miernik (UJK w Kielcach), Ewolucja poglądów chłopów na kwestię własności pod wpływem polityki społeczno-gospodarczej władz (1944–1956)

16.30–16.50 – prof. Jędrzej Chumiński (UE we Wrocławiu), Wpływ zmian własnościowych w przemyśle na skład środowiska robotniczego w Polsce (1945–1956)

16.50–17.30 – Dyskusja

17.30–17.50 – Przerwa kawowa

PANEL DYSKUSYJNY

17.50–19.10 – Społeczeństwo wobec zmian społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1944/45–1956 – Moderator: dr Łukasz Kamiński (IPN); Uczestnicy (Panel Speakers): prof. Jędrzej Chumiński (UE we Wrocławiu), prof. Jerzy Eisler (IH PAN/ IPN), prof. Rafał Wnuk (KUL/ Muzeum II Wojny Światowej)

19.10–19.40 – Dyskusja

21 listopada 2014 r. (piątek)

BLOK TEMATYCZNY

9.00–13.20 – Nowe społeczeństwo – efekty reform społeczno-gospodarczych w powojennej Polsce

Część II – Prowadzenie: prof. Dariusz Jarosz (IH PAN)

9.00–9.20 – prof. Krystyna Trembicka (UMCS), Własność – kryterium klasyfikacji wrogów Polski Ludowej (1944–1956)

9.20–9.40 – dr hab. Jacek Wołoszyn (IPN/KUL), „Zaoferować młodemu chłopakowi z Pipidówki możliwości kulturalnego rozwoju”. Strategie pozyskiwania młodzieży przez władze komunistyczne

9.40–10.00 – dr Ewelina Szpak (IH PAN), Trudne sąsiedztwo? Wiejskie stosunki własnościowe w powojennej praktyce życia codziennego

10.00–10.20 – dr Marcin Kruszyński (IPN), „Inteligencja pracująca”. Dyskusja na temat społecznej bazy rekrutacji i roli inteligencji (1944–1956)

10.20–10.50 – Dyskusja

10.50–11.10 – Przerwa kawowa

Część III – Prowadzenie: prof. Grzegorz Miernik (UJK w Kielcach)

11.10–11.30 – dr Natalia Jarska (IPN), Robotnice i chłopki? Wpływ przemian gospodarczych na role kobiet (1944–1949)

11.30–11.50 – dr Tomasz Osiński (IPN), „Obszarnicy, kapitaliści, burżuje…” w Polsce Ludowej. Między obrazem propagandowym a rzeczywistością

11.50–12.10 – Anna Łoś, dr inż. Marek Łoś (PTZ), Pamięć o końcu ziemiańskiego świata

12.10–12.30 – dr hab. Małgorzata Machałek (US), Ziemie Zachodnie jako laboratorium społecznej polityki władz w latach 1945–1956 (wybrane problemy)

12.30–12.50 – dr Dariusz Klementowicz (UŁ), Społeczno-gospodarczy obraz Łodzi jako najpełniejszy przykład zmiany lat 1939–1956

12.50–13.20 – Dyskusja

13.20–13.40 – Przerwa kawowa

PANEL DYSKUSYJNY

13.40–15.00 – Skutki i trwałość zmian społeczno-gospodarczych lat 1944–1956 – Moderator: prof. Janusz Wrona (UMCS); Uczestnicy: prof. Dariusz Jarosz (IH PAN/ UW), dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS), prof. Sławomir Sztaba (SGH)

15.00–15.40 – Dyskusja

15.40 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*