Rok 2014 będzie rokiem Oskara Kolberga, Jana Karskiego i św. Jana z Dukli

W piątek Sejm ustanowił rok 2014 rokiem Oskara Kolberga, Jana Karskiego oraz św. Jana z Dukli. W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 200-lecia urodzin wybitnego kompozytora, etnografa i folklorysty – Oskara Kolberga, setną rocznicę urodzin emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, „człowieka, który chciał zatrzymać Holokaust” – Jana Karskiego oraz 600-lecie urodzin patrona Polski, franciszkanina – św. Jana z Dukli.

Oskar Kolberg. Fot. Wikimedia commons

Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Śląska, Słowian południowych, Łużyczan, Czechów i Słowaków” – zapisano w uchwale.

Oskar Kolberg zebrał i opracował 33 tomy monografii regionalnych i tematycznych, opublikował około 200 artykułów z zakresu etnografii, folklorystyki, językoznawstwa, muzykologii. Spuścizna Oskara Kolberga stanowi nadal podstawę, do której odwołują się obecnie realizowane projekty twórców i badaczy kultury. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku artysty i naukowca, ogłasza rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga” – napisano.

Za ustanowieniem roku 2014 rokiem Oskara Kolberga głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Jubileusz ten stanowi okazję do oddania hołdu jednemu z najwybitniejszych Polaków XX wieku, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, Honorowego Obywatela Państwa Izrael. Karski jest nazywany często „człowiekiem, który chciał zatrzymać Holokaust” – jako Emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej był jednym z pierwszych, który poinformował rządy państw alianckich o tragicznej sytuacji Żydów na terenach okupowanych przez Niemców” – głosi uchwała.

Jan Karski. Źródło: Wikimedia commons

Podkreślono, że: „świadectwo życia, misji i dzieła uczyniło profesora Karskiego wybitną postacią w skali międzynarodowej, a bogate dziedzictwo, jakie pozostawił posiada wymiar ponadczasowy, będąc moralnym drogowskazem dla przyszłych pokoleń.”

Uchwałę ustanawiającą rok 2014 rokiem Jana Karskiego poparło 446 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Fragment obrazu Jana Matejki „Bohdan Chmielnicki z Tuhaj Bejem pod Lwowem”, przedstawiający św. Jana z Dukli. Źródło: Wikimedia commons

Z okazji 600. rocznicy urodzin św. Jana z Dukli, patrona Polski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi świętego dla naszego kraju, oddaje mu hołd” – napisano w uchwale.

Zaznaczono również, że: „275. rocznica ustanowienia św. Jana z Dukli patronem Polski wpisuje się w szereg działań władz polskich, które doceniały jego walkę o prawdę, wierność Bożym przykazaniom oraz o ofiarną miłość do Ojczyzny. Niech pamięć jego działań, zmierzających do troski całego Narodu o wspólne dobro w duchu sprawiedliwości społecznej i miłości bliźniego, będzie fundamentem naszej tożsamości w Europie.

Za przyjęciem uchwały ustanawiającej rok 2014 rokiem św. Jana z Dukli głosowało 390 posłów, 42 było przeciw, 18 posłów wstrzymało się od głosu.

Jan z Dukli był pustelnikiem, franciszkaninem, pod koniec życia przeszedł do surowszej gałęzi zakonu – bernardynów. Jest patronem Polski, archidiecezji przemyskiej, Lwowa oraz rycerstwa polskiego. Według relacji XIX-wiecznego historyka lwowskiego, Ludwika Kubali, św. Jan z Dukli przyczynił się do ocalenia Lwowa w 1648 roku w czasie powstania Chmielnickiego. W 1733 roku papież Klemens XII beatyfikował Jana z Dukli. W 1997 roku kanonizował go papież Jan Paweł II.

Zdjęcie z nagłówka: Pomnik Jana Karskiego w Tel-Awiwie. Źródło: Wikimedia commons

Anna Stypułkowska

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*