Sesja naukowa z okazji siedemdziesięciolecia Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Sesja naukowa z okazji siedemdziesięciolecia Wydziału Sztuk Pięknych UMK 6-7 lutego 2015

Konferencja jest zaplanowana jako drugie z kolei spotkanie z cyklu poświęconego dziedzictwu kulturowemu, organizowane na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Spotkanie ma na celu prezentację, dyskusje i podsumowanie wyników najnowszych badań w ramach nauk o sztuce, aktualnych działań w zakresie ochrony dóbr kultury oraz prac i odkryć archeologicznych, źródłowych i konserwatorsko-restauratorskich obejmujących szeroko rozumiane dziedzictwo tego obszaru.

Sesja kierowana jest do grona naukowego, zajmującego siê badaniami regionalnymi: do przedstawicieli nauk o sztuce, zabytkoznawców, historyków sztuki, konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki, historyków, archeologów i kulturoznawców Celem zaplanowanego cyklu konferencji jest stworzenie płaszczyzny sprawozdawczej i forum dyskusyjnego nad dalszymi perspektywami badań nad dziejami i kulturową spuścizną regionu w jej różnych aspektach.

Publikacja materiałów ze spotkania planowana jest w ramach wspólnej serii wydawniczej Wydziału Sztuk Pięknych UMK i Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu.

Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca grudnia 2014 r. na adres sekretarza konferencji.

Organizatorzy: Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Komitet naukowy:

dr hab. Józef Poklewski, prof. UMK

dr hab. Michał Wożniak, prof. UMK [[email protected]]

dr Juliusz Raczkowski [[email protected]]

sekretarz: dr Franciszek Skibiński [[email protected]]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*