Skarb Państwa przejmie opactwo w Lubiążu

Dawne opactwo cysterskie w Lubiążu zostanie przejęte przez Skarb Państwa. Czujemy się jak rodzice, którzy muszą oddać jedyne dziecko. Ale wiemy, że to dla jego dobra – powiedział Witold Krochmal, prezes Fundacji Lubiąż.

Krochmal podpisał z wojewodą dolnośląskim, Pawłem Hreniakiem, list intencyjny w sprawie przejęcia Lubiąża. Chce działań zmierzających do nieodpłatnego przekazania i przejęcia do zasobu Skarbu Państwa Klasztornego Zespołu Pocysterskiego.

To perła Dolnego Śląska, a zarazem zabytek niedoceniany i niewykorzystany. Mecenat państwa daje większe możliwości jego ochrony i przywrócenia dawnej świetności (…) Jednocześnie chciałbym podziękować członkom Fundacji Lubiąż, bo to im zawdzięczamy ocalenie i utrzymanie opactwa. W latach 90. wiele dolnośląskich zabytków zostało zniszczonych, Lubiążowi też groził taki los – wyjaśniał wojewoda.

Znana jest treść listu:

List intencyjny

pomiędzy

Skarbem Państwa – reprezentowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka,

a

Fundacją Lubiąż – reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Witolda Krochmala oraz Członka Zarządu Fundacji Lubiąż Grzegorza Romana

Artykuł 1

Mając na uwadze kontynuację ochrony, zabezpieczenia oraz rewitalizacji Klasztornego Zespołu Pocysterskiego w Lubiążu w kontekście jego bezcennego dziedzictwa kulturowego, Skarb Państwa i Fundacja Lubiąż wyrażają wolę współpracy w zakresie działań zmierzających do jego nieodpłatnego przekazania i przejęcia go do zasobu Skarbu Państwa.

W związku z powyższym, Strony niniejszego Listu intencyjnego deklarują kontynuowanie starań na rzecz zrealizowania celu, o którym mowa powyżej.

Przejęcie Zespołu Poklasztornego Opactwa Cystersów w Lubiążu wraz z zobowiązaniami Fundacji Lubiąż przez podmiot publiczny stworzy większe możliwości ochrony i zagospodarowania tego zabytku, a także pozwoli przywrócić pod mecenatem Państwowym dawną jego świetność, przez co będzie mógł służyć mieszkańcom tak naszego kraju, jak i Europy.

Artykuł 2

Niniejszy list intencyjny nie stanowi źródła zobowiązania dla żadnej ze Stron. Wszelkie ewentualne świadczenia każdej ze Stron określone zostaną w odrębnych, przewidzianych prawem umowach.

Artykuł 3

List intencyjny sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wojewoda Dolnośląski powołał już zespół roboczy, który zajmie się pracami związanymi z przejęciem zabytku. Pierwsze posiedzenie zespołu składającego się z przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków oraz Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu zaplanowano na 14 marca 2018 roku.

Źródła: wyborcza.pl, elublin.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Nicola Chwist

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*