Spotkanie konserwatorów zabytków na Targach Dziedzictwo

4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO to miejsce spotkań specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Poza możliwością wymiany myśli i integracji środowiska wydarzenie to gwarantuje dostęp do ekspertów z czołowych instytucji i organizacji branżowych. Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 5-7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

Targi Dziedzictwo to najważniejsze w kraju wydarzenie dla konserwatorów zabytków. Zapewnia ono możliwość integracji środowiska branżowego, wiedzę na temat niszowych tematów, a także konsultacje w zakresie finansowania projektów z funduszy unijnych.

Wachlarz zagadnień konserwatorskich

Wśród paneli merytorycznych przewidziane są prelekcje na temat specjalistycznych aspektów sztuki konserwatorskiej. 5 października Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków będzie gospodarzem panelu pt. „Zabytek ruchomy w przestrzeni miejskiej”, w którym omówione zostaną prace nad odtworzeniem historycznego oświetlenia warszawskich ulic. Tego samego dnia dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach poprowadzi wykład pt. „Ochrona i konserwacja zabytków techniki – potrzeba naszych czasów”, a przedstawiciele Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów będą organizatorami seminarium pt. „Wybrane narzędzia skutecznej walki z przestępczością wobec dóbr kultury”. Z kolei 6 października konserwatorzy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, który omówi innowacyjne techniki i technologie w zabytkowej przestrzeni.

Środki na prace konserwatorskie

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Funduszy Europejskich można uzyskać środki na prace konserwatorskie dotyczące zabytków będących dziedzictwem kulturowym o ponadregionalnym znaczeniu. Warto pamiętać, że o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne oraz publiczne uczelnie wyższe inne niż artystyczne. Przez wszystkie targowe dni będzie można skorzystać z konsultacji przedstawicieli Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wymiana doświadczeń

Unikalną wartością Targów Dziedzictwo jest możliwość dyskusji w gronie specjalistów z pokrewnych instytucji. Pierwszego dnia targów, tj. 5 października, odbędzie się Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, podczas którego będzie mowa m.in. o stosunku społeczeństwa do zabytkowych budynków i polityki ich ochrony, technikach nuklearnych stosowanych w identyfikacji i konserwacji, zastosowaniu monitoringu wizyjnego i pożarowego oraz systemów RFID w ochronie obiektów, a także kolorystyce w obiektach zabytkowych. Natomiast kolejnego dnia Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków będzie gospodarzem Forum Samorządowych Konserwatorów Zabytków.

Organizatorzy oraz patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dr. Wojciecha Woźniaka – Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Michała Janochy – biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa – biskupa Diecezji Włocławskiej, byłego przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy – prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Tomasza Makowskiego – dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Informacje praktyczne

Wszystkich odwiedzających Targi Dziedzictwo obowiązuje rejestracja uprawniająca do bezpłatnego wstępu. Można jej dokonać online do 3 października br. Więcej informacji, szczegółowy program oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

One Comment

  1. Gdyby nie konserwatorzy, to wiele obiektów by zostało zniszczonych przez ludzką (biznesową) działalność. Sporo tych tematów do omówienia, może czasu zabraknąć 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*