Tag: 1596

przeniesienie stolicy Polski z Krakowa do Warszawy
Kalendarium historyczne

18 marca 1596 roku miało miejsce przeniesienie stolicy Polski z Krakowa do Warszawy

Tego dnia 1596 roku król Polski Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu swojego dworu z Krakowa do Warszawy Przeniesienie stolicy Polski z Krakowa do Warszawy w 1596 roku nie było oficjalne. Stolicą nadal był Kraków, tam dokonywano koronacji i pochówków władców, a Warszawa otrzymało miano „Miasto Rezydencjonalne Jego Królewskiej […]