Tag: 1918

Kalendarium historyczne

15 maja 1918 roku zakończyła się wojna domowa w Finlandii

Tego dnia 1918 roku zakończyła się wojna domowa w Finlandii Wojna domowa w Finlandii rozpoczęła się niedługo po uzyskaniu niepodległości (grudzień 1917). Z jednej strony stali lewicowi robotnicy i chłopi, wspierani przez komunistów z ZSRR (zw. potocznie czerwonymi), z drugiej prawicowi konserwatyści, którym z pomocą przyszli Niemcy (tzw. biali). Wojna […]

Manfred von Richthofen
Kalendarium historyczne

21 kwietnia 1918 roku zmarł Czerwony Baron, Manfred Albrecht von Richthofen

Tego dnia 1918 roku w Morlancourt zmarł „Czerwony Baron” baron Manfred Albrecht von Richthofen Czerwony Baron, Manfred Albrecht von Richthofen, urodził się 2 maja 1892 roku na terenie Wrocławia. Pochodził z arystokratycznej pruskiej rodziny. Kiedy miał 9 lat, przeprowadził się wraz z rodziną do Świdnicy, gdzie zaczął uczęszczać do szkół […]

Grób Nieznanego Żołnierza
Kalendarium historyczne

24 stycznia 1925 roku postanowiono wznieść Grób Nieznanego Żołnierza

Tego dnia 1925 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o wzniesieniu w Warszawie Grobu Nieznanego Żołnierza Grób Nieznanego Żołnierza znajduje się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ideą wybudowania warszawskiego grobu jest uczczenie pamięci poległych żołnierzy w walce o niepodległość Polski. Grób zalicza się do narodowych imponderabiliów, symbolizujących największe poświęcenie. […]

Powstanie Wielkopolskie
Kalendarium historyczne

27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie

Tego dnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie. Jak doszło do wybuchu powstania wielkopolskiego? Wybuch powstania wielkopolskiego miał miejsce 27 grudnia 1918 roku. Powstanie wielkopolskie to jeden z nielicznych udanych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Do powstania doszło w wyniku dążenia polskich większości narodowych na zachodzie do przyłączenia ich ziem do odrodzonej Rzeczypospolitej. […]

Dom Katolicki w Republice Ostrowskiej
Kalendarium historyczne

26 listopada 1918 roku została zlikwidowana Republika Ostrowska w Wielkopolsce

Tego dnia 1918 roku zlikwidowano tzw. Republikę Ostrowska w Wielkopolsce Republika Ostrowska była organizację polityczną Polaków założoną w celu przeciwstawienia się władzy Pruskiej oraz przyłączenia terenów republiki do Polski. Wystąpienie miało miejsce na miesiąc przed wybuchem powstania wielkopolskiego. Czemu rok 1918 przynosił nadzieje Polakom na wyzwolenie? W listopadzie 1918 roku […]

Kalendarium historyczne

14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała się

Tego dnia 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała się i przekazała pełnię władzy Józefowi Piłsudskiemu Rada regencyjna 11 listopada przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnią władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim. Trzy dni później 14 listopada Rada rozwiązała się i przekazała Piłsudskiemu całość władzy zwierzchniej, którą piastował do 29 listopada 1918 […]