14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała się

Tego dnia 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała się i przekazała pełnię władzy Józefowi Piłsudskiemu

Rada regencyjna 11 listopada przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnią władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim. Trzy dni później 14 listopada Rada rozwiązała się i przekazała Piłsudskiemu całość władzy zwierzchniej, którą piastował do 29 listopada 1918 roku kiedy to ogłoszono dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*