Tag: Albrecht Hohenzollern

Kalendarium historyczne

17 maja 1490 roku urodził się ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern

Albrecht Hohenzollern pochodził z Ansbach w Frankonii. Urząd Wielkiego Mistrza otrzymał przy znacznym poparciu cesarza Maksymiliana I Habsburga. Podczas sprawowania tego urzędu, dostrzegając postępującą laicyzację braci zakonnych, przekształcił państwo zakonne w świeckie księstwo, na czele którego stanął. Po przeprowadzonej w 1525 roku sekularyzacji, złożył hołd lenny królowi Polski, Zygmuntowi I […]

Multimedia

Hołd pruski – geopolityczne potwierdzenie dostępu Polski do Bałtyku

Hołd Pruski to bardzo ważne wydarzenie w naszej historii. Po 300. letnich zmaganiach z Zakonem Krzyżackim państwo polskie w końcu ostatecznie pokonało ten twór polityczny w pełni uzależniając go od siebie. Część ziem na mocy traktatu toruńskiego kończącego wojnę trzynastoletnią została włączona do Korony, a wschodnia cześć na mocy traktatu […]

Albrecht Hohenzollern
Kalendarium historyczne

13 lutego 1511 roku Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

Albrecht Hohenzollern był siostrzeńcem Zygmunta Starego. Wybrany został na urząd wielkiego mistrza przy poparciu cesarza Maksymiliana I. W czasie pełnienia funkcji wielkiego mistrza zlikwidował urzędy wielkiego szpitalnika i wielkiego szafarza, które setki lat istniały w ramach zakonu. Rozpoczął proces laicyzacji w Prusach. W latach 1519-1521 Albrecht prowadził ostatnią, zakończoną niekorzystnym dla […]