Tag: Anna Walentynowicz

porozumienie z delegacją rządową
Kalendarium historyczne

31 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienie z delegacją rządową

Tego dnia 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisał porozumienie z delegacją rządową. Władze zgodziły się na wszystkie postulaty MKS Porozumienie z delegacją rządową zostało podpisane przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku. Strajk rozpoczął się parę tygodni wcześniej. 14 sierpnia w stoczni gdańskiej pod przywództwem […]

Artykuły historyczne Inne

Zastosowanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w próbie zarysowania portretu biograficznego Anny Walentynowicz na podstawie fragmentu książki Cień przyszłości Anny Walentynowicz i Anny Baszanowskiej

Autobiograficzny[1] wywiad narracyjny stwarza przed badaczami różnych dyscyplin (socjologii, historii, pedagogiki) nieograniczone możliwości. Potrzeba opracowania narzędzia wynikała z trwającego do końca lat sześćdziesiątych XX w. niedoboru tzw. paradygmatu normatywnego. Procesy społeczne, zachodzące w krajach zachodnich (niepokoje studenckie, strajki robotników, ruchy emancypacyjne mniejszości, ruchy młodzieżowe, feminizm) oraz zwiększone zainteresowanie zinstytucjonalizowaną przemocą […]

Inne Wydarzenia

Odsłonięcie pomnika Anny Walentynowicz w Gdańsku

Pomnik legendarnej opozycjonistki został odsłonięty w sobotę, 15 sierpnia. Uroczystość dokonała się w 86 rocznicę urodzin współzałożycielki NSZZ ,,Solidarność”. Wśród osób biorących udział w odsłonięciu, znajdowali się m.in.: Janusz i Piotr Walentynowicz – syn i wnuk Anny. Monument powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Godność – organizacji skupiającej osoby będące więźniami politycznymi […]