Tag: Austro-Węgry

Kalendarium historyczne

28 lipca 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa

Tego dnia 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii i rozpoczęła się I wojna światowa I wojna światowa wybuchła w następstwie odrzucenia przez Serbię ultimatum Austro-Węgier. Wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry stanowi początek I wojny światowej. Wybuch wojny nastąpił dokładnie miesiąc po zabójstwie austro-węgierskiego następcy tronu w Sarajewie. W kolejnych dniach […]

Zamach na arcyksięcia - ultimatum wobec Serbii
Kalendarium historyczne

23 lipca 1914 roku Austro-Węgry wystosowały ultimatum wobec Serbii

Tego dnia 1914 roku Austro-Węgry wystosowały ultimatum wobec Serbii, obciążając odpowiedzialnością za zamach na arcyksięcia Mimo, że rząd serbski nie miał nic wspólnego z zamachem na arcyksięcia, a władze Austro-Węgier wiedziały o tym doskonale, to 23 lipca 1914 roku w nocie skierowanej do rządu, dołączono 48-godzinne ultimatum wobec Serbii. Oficjalnie […]

traktat berliński - karykatura
Kalendarium historyczne

13 lipca 1878 roku został podpisany traktat berliński

Tego dnia 1878 roku został podpisany traktat berliński, który przerysował mapę Bałkanów Traktat berliński, znany również jako Traktat o uregulowaniu spraw na Wschodzie, został podpisany przez europejskie mocarstwa – Austro-Węgry, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Irlandię, Włochy, Rosję i Imperium Osmańskie. Traktat ten był odpowiedzią na wojnę rosyjsko-turecką z lat […]

Ruska Ludowa Republika Łemków
Kalendarium historyczne

12 marca 1920 roku została zlikwidowana Ruska Ludowa Republika Łemków

Tego dnia 1920 roku Ruska Ludowa Republika Łemków została zlikwidowana przez Wojsko Polskie Ruska Ludowa Republika Łemków to niewielkie państwo łemkowskie, które powstało w wyniku rozpadu Austro-Węgier. Istnienie republiki proklamowano pod koniec 1918 roku we Florynce. Na konferencji paryskiej delegacja Łemków, złożona z ks. Mychajły Jurczakewycza, dr Aleksandera Cichańskiego oraz […]

Wilhelm II Hohenzollern
Kalendarium historyczne

27 stycznia 1859 roku urodził się Wilhelm II Hohenzollern, ostatni cesarz niemiecki

Tego dnia 1859 roku urodził się Wilhelm II Hohenzollern, ostatni cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern urodził się w Poczdamie jako syn Fryderyka III, syna cesarza Wilhelma I oraz Wiktorii Sasko – Koburskiej. Od małego miał zniekształconą lewą rękę, lubił uczyć się historii Niemiec. W 1877 roku rozpoczął służbę wojskową i […]

Kalendarium historyczne

21 grudnia 1867 roku została przyjęta konstytucja grudniowa, ustanawiając monarchię Austro-Węgierską

Tego dnia 1867 roku cesarz Austrii Franciszek Józef I przyjął Konstytucję grudniową, która przekształcała cesarstwo w monarchię Austro-Węgierską Konstytucja grudniowa nadawał też Galicji ograniczoną autonomię. Konstytucja ta była elementem ugody pomiędzy Austriakami, a Węgrami, którzy żądali niezależności i niepodległości. Problem ten trwał w cesarstwie już od 1526 roku, tj. od […]