Tag: Bolesław Chrobry

Święty Wojciech
Kalendarium historyczne

23 kwietnia 997 roku został zabity św. Wojciech

Tego dnia 997 roku został zabity Wojciech Sławnikowic, późniejszy święty i patron Polski Św. Wojciech, Wojciech Sławnikowic pochodził z Libic, ośrodka rywalizującego z z Pragą w budowie ponadplemiennego scentralizowanego państwa czeskiego. W wieku 27 lat został biskupem Pragi, lecz przez konflikty polityczne i różne zawirowania ostatecznie opuszcza Pragę i udaje […]

Zjazd w Gnieźnie
Kalendarium historyczne

8 marca 1000 roku odbył się zjazd gnieźnieński

Tego dnia 1000 roku odbył się zjazd w Gnieźnie Zjazd w Gnieźnie to spotkanie Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III, który przybył z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha. Na zjeździ cesarz przywiózł zgodę papieża na utworzenie metropolii gnieźnieńskiej – pierwszej metropolii kościelnej w Polsce podległej wyłącznie papieżowi. Obejrzyj też: Legenda […]

Pokój w Budziszynie
Kalendarium historyczne

30 stycznia 1018 roku zawarto pokój w Budziszynie

Tego dnia 1018 roku został zawarty pokój w Budziszynie Pokój w Budziszynie został zawarty pomiędzy księciem Polski Bolesławem I Chrobrym i cesarzem Niemiec Henrykiem II Świętym. Zawarcie pokoju kończyło szesnastoletnią wojnę pomiędzy księstwem Polski i Cesarstwem Rzymskim. Polska uzyskała Milsko i Łużyce oraz pomoc zbrojną w planowanej wyprawie na Kijów. […]

Zdobycie Kijowa przez Bolesława Chrobrego
Kalendarium historyczne

14 sierpnia 1018 roku miało miejsce zdobycie Kijowa przez Bolesława Chrobrego

Tego dnia 1018 roku miało miejsce zdobycie Kijowa przez Bolesława Chrobrego w trakcie tzw. wyprawy kijowskiej Zdobycie Kijowa przez Bolesława Chrobrego miało miejsce podczas wyprawy kijowskiej, której celem było wsparcie swojego zięcia, Świętopełka I w walce o tron kijowski. 14 sierpnia Bolesław Chrobry wkroczył do Kijowa Gdy w 1015 roku […]

Kalendarium historyczne

22 lipca 1018 roku miała miejsce bitwa pod Wołyniem, zwana też bitwą nad Bugiem

Tego dnia 1018 roku miała miejsce bitwa pod Wołyniem, czy też bitwa nad Bugiem Bitwa pod Wołyniem, czy bitwa nad Bugiem, to starcie w trakcie tzw. wyprawy kijowskiej. W 1018 roku Bolesław Chrobry wyruszył z wyprawą wojenną na Ruś, przeciwko Jarosławowi Mądremu. Celem wyprawy było zrzucenie z książęcego tronu Jarosława […]

Drużyna książęca na rysunku
Artykuły historyczne Średniowiecze

Drużyna książęca. Uzbrojenie w okresie panowania pierwszych Piastów

Drużyna książęca w okresie pierwszych Piastów to „grupa doborowych wojowników, związanych ze sobą braterstwem broni i więzami wierności z naczelnikiem plemienia lub księciem (…) W państwie wczesnofeudalnym (…) odróżnia się w niej ca najmniej dwie grupy. Pierwsza, liczniejsza, stanowiła zawodowe wojsko, całkowicie zależne od księcia. Druga grupa stanowiła grono najbliższych […]

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Średniowieczni władcy Polski i ich wielbłądy

Wielu współczesnych zamożnych ludzi jest w posiadaniu osobliwych i egzotycznych  okazów zwierząt, lecz tendencję tę możemy dostrzec w historii, wśród bogatych włodarzy, dużo wcześniej – nawet w X wieku, i to na terytorium Kraju nad Wisłą. Niecodzienny podarunek Jednym z takich włodarzy był książę Polan uchodzący za pierwszego władcę Polski […]