Tag: historia Węgier

Kalendarium historyczne

21 lipca 1342 roku odbyła się koronacja Ludwika Węgierskiego na króla Węgier

Tego dnia 1342 roku Ludwik Węgierski (Andegaweński) późniejszy król Polski, został koronowany na króla Węgier Koronacja Ludwika Węgierskiego na króla Węgier miała miejsce w 1342 roku. Ludwik Węgierski król Węgier i później Polski, był synem Elżbiety Łokietkówny, która była córką Władysława Łokietka i siostrą Kazimierza Wielkiego. Jego córka Jadwiga, objęła […]

Kalendarium historyczne

17 lipca 1440 roku odbyła się koronacja Władysława Warneńczyka na króla Węgier

Tego dnia 1440 roku król Polski Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Węgier Władysław III Warneńczyk za namową możnych węgierskich, którzy liczyli na pomoc Polski w walce z Turkami oraz przy poparciu znakomitego wodza Jana Hunyady, zgodził się przyjąć koronę. Koronacja Władysława Warneńczyka na króla Węgier odbyła się w […]

Kalendarium historyczne

6 lipca 1320 roku odbył się ślub Karola Roberta z Elżbietą Łokietkówną

Tego dnia 1320 roku król Węgier Karol Robert poślubił królewnę polską Elżbietę Łokietkównę Ślub Karola Roberta z Elżbietą Łokietkówną był zaaranżowany przez Władysława Łokietka, który niezbyt pewnie czuł się na tronie polskim. Ciągłym zagrożeniem był król Czech, Jan Luksemburski, który rościł pretensje do tronu jako spadkobierca Wacława II. Ten zabieg pozwolił […]

Kalendarium historyczne

7 czerwca 1490 roku Jan Olbracht został obwołany królem Węgier

Tego dnia 1490 roku na polach elekcyjnych w Rokos szlachta węgierska obwołała królem Węgier Jana Olbrachta, późniejszego króla Polski Jan Olbracht królem Węgier został obwołany w Rokos przez szlachtę węgierską. Magnateria jednak zanegowała wybór i sama podjęła decyzję, iż królem będzie Władysław Jagiellończyk. Wybór ten spowodował konflikt między braćmi, który […]

Bitwa pod Isaszeg
Kalendarium historyczne

6 kwietnia 1849 roku miała miejsce bitwa pod Isaszeg

Tego dnia 1849 roku miała miejsce bitwa pod Isaszeg Bitwa pod Isaszeg rozegrała się podczas powstania węgierskiego, pomiędzy wojskami austriackimi a powstańczą armią węgierską wspartą oddziałami polskimi. W trakcie bitwy na tyłach węgierskich pojawił się austriacki korpus, jednak z pomocą Węgrom nadszedł polski batalion pod dowództwem Józefa Wysockiego, który zdecydowaną […]

Kalendarium historyczne

3 kwietnia 1941 roku Pál Teleki popełnił samobójstwo

Tego dnia 1941 roku w Budapeszcie premier Węgier Pál Teleki popełnił samobójstwo nie chcąc się ugiąć przed żądaniami Niemiec dotyczącymi ataku na Jugosławię Warto nadmienić, że Pál Teleki wcześniej odmówił wzięcia udziału w ataku Niemiec na Polskę. Powoływał się na względy moralne i historyczne. Na zapytanie strony niemieckiej o możliwość […]