Tag: Karol IV Luksemburski

Złota Bulla Karola IV
Kalendarium historyczne

10 stycznia 1356 roku została ogłoszona Złota Bulla Karola IV

Tego dnia 1356 roku została ogłoszona Złota Bulla Karola IV Złota Bulla Karola IV to dokument, który reformował ustrój Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wydana przez Karola IV Luksemburskiego w 1356 r. na sejmie w Norymberdze obowiązywała do upadku cesarstwa w 1806 r. Ustalała, że cesarza będzie wybierać siedmiu elektorów: arcybiskup Trewiru, […]