Tag: Konfederacja targowicka

Kalendarium historyczne

23 lipca 1792 roku Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej

Tego dnia 1792 roku miało miejsce przystąpienie Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej Przystąpienie Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej, magnackiego spisku, chcącego obalić Konstytucję 3 Maja, nastąpiło 23 lipca 1792 roku. Gdy wybuchła wojna polsko-rosyjska w obronie konstytucji, król Stanisław August Poniatowski rozpoczął starania dyplomatyczne o wsparcie wysiłków Rzeczpospolitej […]

Kalendarium historyczne

14 lipca 1792 roku miała miejsce bitwa pod Wojszkami

Tego dnia 1792 roku miała miejsce bitwa pod Wojszkami Bitwa pod Wojszkami w 1792 roku to starcie zbrojne, do którego doszło podczas wojny polsko-rosyjskiej, po ogłoszeniu konfederacji targowickiej. Naprzeciwko siebie stanęły oddziały tatarskie dowodzone przez Michała Kirkora i wojska Kozaków dońskich, na czele których stał Popow. Pułk tatarski wysłał litewski […]

II rozbiór Polski
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1793 roku miał miejsce II rozbiór Polski

Tego dnia 1793 roku miał miejsce II rozbiór Polski II rozbiór Polski miał miejsce w 1793 roku. Caryca Rosji Katarzyna II oraz król Prus Fryderyk Wilhelm II podpisali w Petersburgu traktat podziałowy ziem Rzeczpospolitej. Traktat został poprzedzony groźbą wycofania Królestwa Prus z koalicji antyfrancuskiej, przy jednoczesnym domaganiu się Fryderyka Wilhelma […]