Tag: kościuszko

Kalendarium historyczne

6 czerwca 1794 roku podczas Insurekcji Kościuszkowskiej miała miejsce bitwa pod Szczekocinami

Naprzeciw 15-tysięcznej armii Tadeusza Kościuszki stanęła potężna połączona armia rosyjsko-pruska w sile około 27 tysięcy żołnierzy. Połączonymi siłami rosyjsko-pruskimi dowodził Król Fryderyk Wilhelm II i generał Fiodor Denisow. Działania armii pruskiej opierało się na miażdżącej przewadze artylerii, nieprzyjaciel dysponował aż 134 armatami przy 33 polskich. Rosjanie przeprowadzili atak z lewego […]

uniwersał połaniecki
Kalendarium historyczne

7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki

Uniwersał połaniecki urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych, został wydany w oparciu o art. IV Konstytucji Trzeciego Maja. Postanowienia Uniwersału dotyczyły:– ograniczenia poddaństwa chłopów,– nadania im wolności osobistej,– przyznania prawa opuszczenia ziemi, po spełnieniu określonych warunków (spłata długów, […]

insurekcja wileńska
Kalendarium historyczne

22 kwietnia 1794 roku rozpoczęła się insurekcja wileńska

Insurekcja wileńska – Wydarzenie to miało miejsce w Wilnie podczas powstania kościuszkowskiego. Decyzję o podjęciu działań zbrojnych, po uprzednim przygotowaniu planu insurekcji, podjął Jakub Jasiński.Do uderzenia doszło w nocy z 22 na 23 kwietnia 1794 r. Po zaciętej walce ze stacjonującymi w mieście oddziałami rosyjskimi, nad ranem 23 kwietnia, Wilno […]

Kalendarium historyczne

24 marca 1794 roku na Krakowskim rynku został ogłoszony akt powstania, powołujący Tadeusza Kościuszkę na stanowisko naczelnika insurekcji

Kościuszko złożył publicznie na rynku przysięgę:„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna […]

Inne Wydarzenia

Polscy filmowcy nakręcą film o Tadeuszu Kościuszce

Jak donosi gazeta „Variety” polscy filmowcy, znani z filmów „Boże Ciało” i „Atak paniki”, w 2022 roku zamierzają nakręcić film o Tadeuszu Kościuszce. Projekt otrzymał finansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ma opowiadać historię polskiego bohatera po powrocie z Ameryki Północnej i jego zmaganiach z Imperium Rosyjskim oraz trudną dolą […]

Artykuły historyczne Nowożytność Sarmatikon Slider Sztuka wojenna

Na Wzgórzach Bemisa, czyli jak Tadeusz Kościuszko uratował amerykańską niepodległość

Jesienią 1777 roku pod Saratogą, wojska zbuntowanych amerykańskich kolonii starły się z angielską armią. W tej przełomowej bitwie, w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, wziął udział Tadeusz Kościuszko. Jak do tego doszło? Z litewskiego dworku do Ameryki Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 w dworku w Mereczowszczyźnie w zubożałej […]

Inne Wydarzenia

Muzeum kościuszkowskie w Krakowie prosi o pamiątki

Twórcy powstającego w Krakowie muzeum kościuszkowskiego apelują o pamiątki, które mogłyby zasilić zbiory nowej instytucji. Nowoczesne muzeum planowo ma być gotowe do września 2019 roku. Muzeum powstaje z inicjatywy Komitetu Kopca Kościuszki, który ma siedzibę pod kopcem i kultywuje pamięć o generale. Koszt inwestycji to ok. 11 mln zł brutto, […]

Inne Wydarzenia

Sejm uczcił 200 rocznicę śmierci gen. Tadeusza Kościuszki

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczcił pamięć wielkiego bohatera w historii Polski, jak i Stanów Zjednoczonych – Tadeusza Kościuszki. Kościuszko był generałem wojska polskiego i wojska amerykańskiego, uczestniczył w wojnie o niepodległość USA, a w 1794 roku został najwyższym naczelnikiem sił zbrojnych narodowych, autor powstania kościuszkowskiego i dowódca insurekcji. 15 października 2017 […]