Sejm uczcił 200 rocznicę śmierci gen. Tadeusza Kościuszki

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczcił pamięć wielkiego bohatera w historii Polski, jak i Stanów Zjednoczonych – Tadeusza Kościuszki. Kościuszko był generałem wojska polskiego i wojska amerykańskiego, uczestniczył w wojnie o niepodległość USA, a w 1794 roku został najwyższym naczelnikiem sił zbrojnych narodowych, autor powstania kościuszkowskiego i dowódca insurekcji.

15 października 2017 r. obchodzimy 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, generała wojsk polskich i amerykańskich, uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz przywódcy insurekcji 1794 r., niestrudzonego bojownika o wolność Naszą i Waszą, głosi tekst uchwały przyjęty przez Sejm RP przy aklamacji. Nawiązuje w swoim tekście do udziału naszego wielkiego rodaka w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz nieuległości po dwóch rozbiorach Polski, a chwycenie za broń. Uważany za dowódcę pierwszego powstania narodowowyzwoleńczego w Polsce.

W uchwale czytamy dalej: Tadeusz Kościuszko był i wciąż jest uznawany za bohatera narodowego Stanów Zjednoczonych, które nadały mu Order Cyncynata, Białorusi, na terytorium której przyszedł na świat, Francji, która nadała mu honorowe obywatelstwo i oczywiście Rzeczypospolitej polsko-litewskiej. Dlatego dziś może łączyć narody wszystkich tych państw. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć Generała Kościuszki i wyraża najwyższe uznanie dla jego ideałów, poświęcenia oraz dorobku politycznego i wojskowego.

Tadeusz Kościuszko urodził się w 1746 roku w niezbyt zamężnej rodzinie szlacheckiej. W wieku 19 lat rozpoczął nauki w Szkole Rycerskiej w Warszawie. Pobierał gruntowne wykształcenie oraz rozszerzał swoje możliwości o kurs inżynierii wojskowej. Szkołę ukończył ze stopniem oficerskim – kapitana. Kościuszko po niespełnionej historii miłosnej musiał uciekać przed niedoszłym teściem do Francji, a następnie przez ocean do Stanów Zjednoczonych, które walczyły o niepodległość przeciwko Imperium Brytyjskiemu. Historycy spierają się na podłożu czy Kościuszko płynąć do Ameryki Północnej był wyposażony w list polecający od księcia Adama Jerzego Czartoryskiego do gen. Charlesa Lee. Jednakże wygrywa przekonanie, że takiego dokumentu nigdy nie było. Polak udał się osobiście do Benjamina Franklina prosząc o posadę w armii USA. W roku 1783 dosłużył się stopnia generała Armii Stanów Zjednoczonych jako pierwszy cudzoziemiec.

Kościuszko to autor fortyfikacji West Point, która okazała się kluczowa do zwycięstwa w bitwie pod Saratogą. Dzisiaj w West Point mieści się najbardziej prestiżowa akademia wojskowa w USA, a nawet i na świecie.

Amerykanie nie zapomnieli o Polaku i nazywają na jego cześć skwery, ulice i stawiają mu pomniki. Jego wizerunek jest najczęściej umieszczany na pomnikach ustepując tylko pierwszemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych – Jerzemu Waszyngtonowi.

Swoje doświadczenie z wojny o niepodległość USA chciał wykorzystać w ogólnokrajowe powstanie niepodległościowe w 1794 w Polsce. Jako pierwszy polski dowódca wcielił do swojej armii chłopów i żydów. Dał nadzieję chłopom nadzieję od wyzwolenia się z poddaństwa szlachcie.

„Kościuszko walczył o prawa chłopów, Żydów, czarnych niewolników, amerykańskich Indian, kobiet i wszystkich innych ofiar dyskryminacji. Był prawdziwym księciem tolerancji” – pisze Alex Storożyński, Thomas Jefferson powiedział o nim, że był „najczystszym spośród synów wolności”.

Źródło: dzieje.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Błażej Filipiak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*