Tag: KRÓLESTWO POLSKIE

Statut Organiczny Królestwa Polskiego
Kalendarium historyczne

26 lutego 1832 roku wprowadzono Statut Organiczny Królestwa Polskiego

Tego dnia 1832 roku władze carskie wprowadziły w życie nadany przez cara Mikołaja I Romanowa Statut Organiczny Królestwa Polskiego Statut Organiczny Królestwa Polskiego wprowadzono 26 lutego 1832 roku. Po upadku powstania listopadowego zastąpił Konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 roku. Statut znosił istniejącą od 1815 roku unię Królestwa Polskiego z Rosją. […]

Flaga Polski
Kalendarium historyczne

7 lutego 1831 roku przyjęto uchwałę o fladze Polski

Tego dnia 1831 roku sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o fladze Polski Flaga Polski została przyjęta uchwałą sejmu Królestwa Polskiego. Na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego, wiceprezesa Towarzystwa Patriotycznego uznano, że barwy narodowe będą stanowić biel oraz czerwień. Propozycja ta była kompromisem pomiędzy barwą biała nadaną przez Augusta II Mocnego i […]

Detronizacja cara Mikołaja I
Kalendarium historyczne

25 stycznia 1831 roku została ogłoszona detronizacja Mikołaja I jako króla Polski

Tego dnia 1831 roku sejm ogłosił detronizację cara Mikołaja I jako króla Polski Detronizacja Mikołaja I miała miejsce w czasie powstania listopadowego. Zebrany w Warszawie Sejm Królestwa Polskiego, któremu przewodził marszałek Władysław Ostrowski, na wniosek Romana Sołtyka podjął, 25 stycznia 1831 uchwałę o złożeniu z polskiego tronu króla Mikołaja I. […]

Jan Zygmunt Skrzynecki
Kalendarium historyczne

12 stycznia 1860 roku zmarł Jan Zygmunt Skrzynecki

Tego dnia 1860 roku w Krakowie zmarł Jan Zygmunt Skrzynecki herbu Bończa polski generał oraz wódz naczelny powstania listopadowego Jan Zygmunt Skrzynecki po ukończeniu uniwersytetu we Lwowie, w 1807 roku wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego. Po bitwie pod Raszynem dostał awans na podporucznika, następnie podczas wojny polsko-austriackiej, po szturmie na […]

Franciszek Ksawery Drucki - Lubecki
Kalendarium historyczne

4 stycznia 1778 roku urodził się książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki

Tego dnia 1778 roku urodził się książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki wychowywał się w podupadłej rodzinie magnackiej. W młodości należał do Korpusu Kadetów w Petersburgu. Dzięki znajomości języka rosyjskiego, po kilku latach został oficerem w armii rosyjskiej. W latach 1813-1815 był członkiem Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego. Po […]

Aleksander Wielopolski
Kalendarium historyczne

30 grudnia 1877 roku zmarł Aleksander Wielopolski

Tego dnia 1877 roku zmarł Aleksander Wielopolski Aleksander Wielopolski urodził się w 1803 roku. Odbył studia prawnicze w Warszawie, Paryżu i Getyndze. Odbył misję dyplomatyczną do Londynu w czasie powstania listopadowego. Pod wpływem okrucieństw w Galicji napisał „List szlachcica polskiego do ks. Metternicha”, w którym postulował oparcie Polski o Imperium […]

Zemsta Ludu
Kalendarium historyczne

28 grudnia 1832 roku powstał komitet Zemsta Ludu

Tego dnia 1832 roku Joachim Lelewel i płk. Józef Zaliwski założyli tajny komitet Zemsta Ludu Zemsta Ludu to komitet, który miał na celu zorganizowanie zbrojnej wyprawy do Królestwa Polskiego i wywołanie powstania. W 1833 grupy spiskowców pod dowództwem płk. Zaliwskiego, współinicjatora nocy listopadowej, przedostały się do Królestwa Polskiego chcąc wywołać […]