1 lipca 1569 roku nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie unii Polski z Litwą, przez członków sejmu koronnego i litewskiego

Unia Lubelska – Akt unii stwierdzał, że powstaje „jedna spolna Rzeczpospolita, która się ze dwu Państw i Narodów w jeden lud zniosła i spoiła”
Jednak nadal istniały dwa państwa – Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólny dla obu państw miał być władca i sejm. Posłowie i senatorzy mieli tworzyć wspólną izbę poselską i senat. Polityka zagraniczna miała być prowadzona razem.
W obu państwach pozostały odrębne urzędy centralne, kancelarie, skarb i wojska.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*