Tag: Ludwik Andegaweński

pierwsza wzmianka o użyciu broni palnej w Polsce
Kalendarium historyczne

12 stycznia 1383 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o użyciu broni palnej w Polsce

Kiedy pojawiła się pierwsza wzmianka o użyciu broni palnej w Polsce? Pierwsza wzmianka o użyciu broni palnej w Polsce pojawiła się już w 1383 roku. Bezkrólewie, jakie nadeszło po śmierci Ludwika Andegaweńskiego, zaowocowało wewnętrznymi walkami. I tak oto stronnik Siemowita IV, Bartosz z Odolanowa przybył z wojskiem pod Pyzdry i […]

Artykuły historyczne Średniowiecze

Obraz wojny domowej w Wielkopolsce w latach 1382-1385

Wiele mówi się o wojnach toczących się za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Często też wspominane są spory z Krzyżakami. Każdy słyszał o Wielkiej Wojnie z Zakonem. Jednak w XIV wieku, toczyła się wojna nie z wrogami zewnętrznymi, a między możnowładcami podległymi królowi Polski. Jak wyglądał ten konflikt?  Wojna domowa z […]