Tag: Ocena recenzenta: 6 / 6

Książki Recenzje

Wojna trzydziestoletnia. Tragedia Europy | Recenzja

Peter H. Wilson, Wojna trzydziestoletnia. Tragedia Europy Wojna trzydziestoletnia, mimo tego, że jest uważana za największy konflikt XVII wieku, w Polsce nie jest szczególnie znana. Różnego typu publikacji dotyczących tego konfliktu zostało wydanych tysiące. Jak stwierdza sam autor Peter H. Wilson, książek dotyczących zakończenia tej wojny, czyli pokoju westfalskiego napisano […]

Książki Recenzje

Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867 – 1914) | Recenzja

Maria Konopka, Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867 – 1914 Złagodzenie polityki austriackich władz zaborczych na terenie Galicji oraz wprowadzenie na tym obszarze regulacji prawnych nadających w różnych sferach życia publicznego autonomię jej mieszkańcom, doprowadziły do zintensyfikowania działań narodu polskiego do krzewienia patriotyzmu i rodzimej kultury. Lwów […]

Książki Recenzje

Wspomnienia | Recenzja

Carl Gustaw Mannerheim, Wspomnienia Każdy naród ma swoich bohaterów. Ludzi, którzy zmienili historię. Ich rola w dziejach nie może być podważona nawet przez ich zatwardziałych przeciwników. Taką postacią dla Finów jest marszałek Carl Gustaw Mannerheim. Jego postać można śmiało porównać do Józefa Piłsudskiego i jego legendy, która tak wyraźnie zakorzeniła […]

Książki Recenzje

Koń doskonały | Recenzja

Elizabeth Letts, Koń doskonały Wyhodowanie konia doskonałego – to był jeden z celów nazistów. Ów koń miał być koniem wojskowym, powstałym z połączenia lipicanów z Wiednia i arabów z Janowa Podlaskiego. Historia niczym z Hollywoodu (serio, nadaje się na film). Trwa II wojna światowa. Z jednej strony mamy nazistów i […]

Książki Recenzje

Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze | Recenzja

Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze, pod red. Miloša Řezníka, Magdaleny Saryusz-Wolskiej, Sabine Stach i Katrin Stoll Ponowoczesność i funkcjonujące w niej społeczeństwa stawiają wobec nauki nowe wyzwania. Historia z dyscypliny akademickiej staje się produktem, który należy dobrze sprzedać. Jak taki obrót spraw wpływa na formy […]

Książki Recenzje

Historia Gotów, Wandalów i Swebów | Recenzja

Izydor z Sewilii,  Historia Gotów, Wandalów i Swebów Historia upadku cesarstwa zachodniorzymskiego i powstanie na jego gruzach państw barbarzyńskich odcisnęło swe piętno na dalsze dzieje. Od tego czasu rozpoczęła się nowa epoka, zwana średniowieczem. Poszczególne państewka germańskie powstawały i upadały w wyniku przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych. Jednym z takich organizmów […]

Książki Recenzje

Jeden spośród wielu | Recenzja

Ryszard Friedman, Jeden spośród wielu Autor – pochodzenia żydowskiego, chrzest w obrządku katolickim przyjął już po zakończeniu II wojny światowej. Urodzony w inteligenckiej rodzinie krakowskiej, syn prawnika. W czasie wojny stracił obydwoje rodziców. Z licznej – bo szesnastoosobowej – rodziny przeżyło ją tylko sześć osób – wśród nich autor i […]

Książki Recenzje

Homo Nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku | Recenzja

Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo Nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku Homo Nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku autorstwa Urszuli Świderskiej-Włodarczyk to pozycja, którą zaliczyłbym do historii mentalności. Autorka próbowała odtworzyć sylwetkę idealnego, wzorowego szlachcica, od którego wiele wymagano. Pokazuje również ewolucję w mentalności […]