Tag: Potop

Kalendarium historyczne

25 lipca 1655 roku skapitulowało pospolite ruszenie pod Ujściem

Było to pierwsze starcie w tzw. „potopie szwedzkim”. Armia Szwedzka pod dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga, po przekroczeniu granicy 21 lipca, dotarła pod Ujście, gdzie przy przeprawie przez rzekę stanęło wielkopolskie pospolite ruszenie. Wojska polskie pod dowództwem wojewody poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego i wojewody kaliskiego Andrzeja Grudzińskiego, miały stawiać opór do nadejścia […]

Kalendarium historyczne

24 lipca 1657 roku Jerzy II Rakoczy skapitulował przed wojskami Rzeczypospolitej

Po odejściu armii Szwedzkiej na Pomorze oraz najeździe wojsk Lubomirskiego na Siedmiogród, Jerzy Rakoczy zauważył, że jego sytuacja w Warszawie się komplikuje. Pragnąc uratować swoje wojsko, zarządził odwrót. Zamiar ten się nie powiódł, jego armia została otoczona w okolicach Międzyboża i zmuszona do kapitulacji. Rakoczy zobowiązał wycofać swoich żołnierzy z […]

Kalendarium historyczne

21 lipca 1655 roku armia szwedzka pod dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga, wkroczyła na tereny Rzeczypospolitej

Z terenów Pomorza Szczecińskiego, Szwedzi w sile około 17 tysięcy ludzi,  wkroczyli na tereny Wielkopolski i ruszyli w stronę Ujścia. Była to jedna z 3 armii przygotowanych do inwazji na Rzeczpospolitą. Tak oto rozpoczęła się II wojna północna czyli tzw. „potop szwedzki”. Fot. Kadr z filmu „Potop”, reż Jerzy Hoffman.

Multimedia

Traktat Wileński – Sojusz Polski z Rosją przeciw Szwecji

W połowie XVII wieku Rzeczypospolita zmagała się z szeregiem wyniszczających konfliktów przetaczających się przez jej ziemie. Pierwszym z nich było powstanie Chmielnickiego, które w 1654 roku przeistoczyło się w wojnę z Moskwą, by już rok później otrzymać kolejne uderzenie w postaci inwazji wojsk szwedzkich, zwane potocznie potopem. Pod koniec 1655 […]

Artykuły historyczne Nowożytność Polityka Sarmatikon

Bracia polscy wygnani za to, że nie zdradzili

Potraktowano ich kolektywnie, zapominając zarówno o wielu katolikach i protestantach, którzy razem z arianami stawali po stronie Szwedów, jak i o tych spośród braci polskich, którzy wytrwali w wierności polsko-litewskiemu władcy. Sytuacja, jaką sprowokował wybuch i przebieg II wojny północnej, doprowadziła do tzw. wygnania arian z Rzeczypospolitej w 1658 roku […]

Inne Wydarzenia

Już jutro o traktacie wileńskim, czyli sojuszu Moskwy i Rzeczypospolitej przeciw Szwecji

Jutro o godzinie 18:00 na kanale naszego redaktora naczelnego Andrzej Włusek – Historia poza horyzont będziemy mogli obejrzeć najnowszy vlog tym razem o traktacie wileńskim, czyli sojuszu państwa moskiewskiego z Rzeczpospolitą skierowanym przecie Szwecji. W połowie XVII wieku Rzeczpospolita przeżywała kryzys znaczenia międzynarodowego. Państwo polsko-litewskie było uwikłane w trzy konflikty. […]

Inne Wydarzenia

W poniedziałek obejrzymy film o traktacie z Radnot, czyli pierwszej próbie rozbioru Polski

Już jutro na kanale naszego redaktora naczelnego Andrzej Włusek – Historia poza horyzont, będziemy mogli obejrzeć materiał filmowy omawiający traktat z Radnot, podpisany podczas tzw. Potopu a będący próbą pierwszego rozbioru Polski. II wojna północna czyli tzw. Potop spadł na Polskę w obliczu już sporych problemów jakie trapiły Rzeczpospolitą. Państwo […]