Tag: reformacja

Exsurge Domine i Marcin Luter, Wikimedia Commons
Kalendarium historyczne

10 grudnia 1520 roku Marcin Luter spalił bullę papieską Exsurge Domine

Tego dnia 1520 roku w Witenberdze miało miejsce spalenie przez Marcina Lutra bulli papieskiej Exsurge Domine, która potępiała jego osobę Bullę papieską Exsurge Domine (pol. Powstań Panie) wydał papież Leon X w dniu 15 czerwca 1520 roku. Bulla była krytyczną polemiką poglądów i działań podjętych przez Marcina Lutra. Papież nakazywał […]

Kalendarium historyczne

19 listopada 1544 roku rozpoczął się sobór trydencki

Tego dnia 1544 roku rozpoczął się XIX sobór powszechny, zwany trydenckim Sobór trydencki jest powszechnie uznawany za początek kontrreformacji, ale zanim do niego doszło upłynęło wiele czasu. Pierwsze głosy domagające się zwołania soboru pojawiły się zaraz po pierwszych wystąpieniach Lutra. Pierwszą próbę zwołania soboru podjęto w 1524 roku. Jednak papiestwo, […]

Kalendarium historyczne

31 października 1517 roku Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze 95 tez

Tego dnia 1517 roku Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze swoich 95 tez 95 tez Marcina Lutra, będące wezwaniem do publicznej dysputy religijnej na temat istoty i skuteczności odpustów, miały zostać przybite do drzwi katedry zamkowej 31 października 1517 roku. Celem Lutra było doprowadzenie do reformy Kościoła rzymskokatolickiego, jednak cel ten […]

Fryderyk Mądry
Kalendarium historyczne

4 maja 1521 roku elektor saski Fryderyk Mądry upozorował porwanie Marcina Lutra

Tego dnia 1521 roku elektor saski Fryderyk Mądry upozorował porwanie Marcina Lutra Porwanie Marcina Lutra upozorował elektor saski Fryderyk Mądry. Jak do tego doszło? W związku z rozszerzaniem się idei Marcina Lutra, sytuacja w Niemczech stawała się coraz bardziej napięta. Kuria Rzymska naciskała, na cesarza Karola V, aby ten go […]

arianizm
Artykuły historyczne Nowożytność

Arianizm – obraz społeczeństwa w pismach polskich arian

Arianizm był jednym z odłamów Reformacji, który powstał w drugiej połowie XVI w. w wyniku sporów wśród zwolenników Jana Kalwina. Bracia polscy podczas swojej obecności na ziemiach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego uczestniczyli w dyskusjach m.in. nad sprawami teologicznymi i bezpośrednio związanymi z ustrojem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W skrócie: Początki […]