Tag: Reichstag

Kalendarium historyczne

25 października 1918 roku Wojciech Korfanty zażądał przyłączenia ziem polskich zaboru pruskiego

Tego dnia 1918 roku Wojciech Korfanty wystąpił w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego Żądanie przyłączenia ziem polskich zaboru pruskiego miało miejsce 25 października 1918 roku. Wojciech Korfanty wystąpił w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego.