Tag: rozbiory Polski

Dania w XVI-XVII wieku
Artykuły historyczne Nowożytność Polityka Sarmatikon

Dania – państwo, które nie poszło śladami Polski i nie zniknęło z map świata

Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej dzieje od zawsze budzą emocje. Dziś zastanawiamy się nad tym, dlaczego doszło do jej upadku, próbujemy dopatrzeć się czynników, które do tego doprowadziły. Często wymieniamy panowanie danego władcy jako początek końca, niejednokrotnie uwidoczniając nasze sympatie i antypatie. Różnego rodzaju fora, grupy czy dyskusje podkręcają nieraz […]

Multimedia

Co w ustroju Polski zmieniała Konstytucja 3 Maja?

Sejm Czteroletni, zwany również Wielkim uchwalił Konstytucję 3 Maja czyli Ustawę rządową w celu ratowania zagrożonej niepodległości państwa polsko-litewskiego. Jego efektem było wprowadzenie reform społecznych i ustrojowych w Rzeczypospolitej. Niestety mimo wielu zbiegów zdarzeń te doniosłe starania spełzły na niczym i ostatecznie konstytucja obowiązywała tylko rok. Jak co roku hucznie […]

układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski
Kalendarium historyczne

17 lutego 1772 roku w Petersburgu został podpisany układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski

Układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski – Układ przewidywał, iż Prusy otrzymają  Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), lecz bez Gdańska i Torunia (36 tys. km² oraz 600 tys. mieszkańców), a Rosja  Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną (województwa: mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i […]

Inne Wydarzenia

Dzisiaj dowiemy się jak upadło Królestwo Polskie

Dzisiaj o 18:00 na kanale naszego redaktora naczelnego Andrzej Włusek – Historia poza horyzont, będziemy mogli obejrzeć drugą część cyklu o Królestwie Polskim. W tym odcinku autor przybliży nam kulisy prawne upadku Królestwa Polskiego i jego całkowitego wchłonięcia przez Imperium Rosyjskie. Królestwo Polskie po przegranym powstaniu listopadowym zostało w pewnym […]

Artykuły historyczne Nowożytność Polityka Sarmatikon

Konstytucja 3 Maja

W jakich okolicznościach została powołana do życia Konstytucja 3 Maja? Jakie były jej najważniejsze postanowienia? Jakie były reakcje państw sąsiednich na fakt powstania Konstytucji? kto i dlaczego dopuścił się zdrady? Odpowiedzi na poniższe pytania znajdziesz poniżej. Pierwszy rozbiór Polski, który miał miejsce 1772 roku, był wynikiem porozumienia ościennych państw, które […]