układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski

17 lutego 1772 roku podpisano układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski

Tego dnia 1772 roku w Petersburgu został podpisany układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski

Układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski przewidywał, iż Prusy otrzymają  Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), lecz bez Gdańska i Torunia (36 000 km² oraz 600 000 mieszkańców), a Rosja Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną (województwa: mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflanckiego – ogółem 92 000 km² oraz 1,3 mln mieszkańców).

Natomiast Austria miała dołączyć do układu w późniejszym terminie.

Źródło grafiki – Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*