Tag: rozbiory

II rozbiór Polski
Kalendarium historyczne

23 stycznia 1793 roku miał miejsce II rozbiór Polski

Tego dnia 1793 roku miał miejsce II rozbiór Polski II rozbiór Polski miał miejsce w 1793 roku. Caryca Rosji Katarzyna II oraz król Prus Fryderyk Wilhelm II podpisali w Petersburgu traktat podziałowy ziem Rzeczpospolitej. Traktat został poprzedzony groźbą wycofania Królestwa Prus z koalicji antyfrancuskiej, przy jednoczesnym domaganiu się Fryderyka Wilhelma […]

Trzeci rozbiór Polski
Kalendarium historyczne

3 stycznia 1795 roku rozpoczął się III rozbiór Polski

Tego dnia 1795 roku miało miejsce podpisanie III traktatu rozbiorowego przez Austrię i Rosję III rozbiór Polski miał miejsce w 1795 roku. Po upadku insurekcji kościuszkowskiej państwa ościenne dokonały trzeciego rozbioru ziem Rzeczypospolitej. Porozumienie zawarły Rosja i Austria. Na mocy, którego Austria zagarnęła płn. Małopolskę, Lubelszczyznę i płd. Mazowsze, a […]

Aktualności Kalendarium historyczne

6 grudnia 1656 roku podpisano traktat z Radnot

Tego dnia 1656 roku został podpisany traktat z Radnot Traktat z Radnot podpisano w Siedmiogrodzie. Jego sygnatariusze planowali rozbiór Rzeczpospolitej. Ziemiami Rzeczypospolitej, na terytorium której toczyła się II wojna północna (tzw. potop szwedzki), mieli podzielić się król Szwecji Karol X Gustaw, który zatrzymywał dla siebie Prusy Królewskie, Żmudź, Kurlandię, Inflanty, […]

Dania w XVI-XVII wieku
Artykuły historyczne Nowożytność Polityka Sarmatikon

Dania – państwo, które nie poszło śladami Polski i nie zniknęło z map świata

Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej dzieje od zawsze budzą emocje. Dziś zastanawiamy się nad tym, dlaczego doszło do jej upadku, próbujemy dopatrzeć się czynników, które do tego doprowadziły. Często wymieniamy panowanie danego władcy jako początek końca, niejednokrotnie uwidoczniając nasze sympatie i antypatie. Różnego rodzaju fora, grupy czy dyskusje podkręcają nieraz […]

układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski
Kalendarium historyczne

17 lutego 1772 roku podpisano układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski

Tego dnia 1772 roku w Petersburgu został podpisany układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski Układ rosyjsko-pruski dotyczący rozbioru Polski przewidywał, iż Prusy otrzymają  Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), lecz bez Gdańska i Torunia (36 000 km² oraz 600 000 mieszkańców), a Rosja Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią […]

Stanisław August Poniatowski
Artykuły historyczne Biografie Nowożytność Polityka Sarmatikon

Stanisław August Poniatowski – nieudacznik, zdrajca czy pragmatyk?

Stanisław August Poniatowski obejmując urząd, został postawiony w sytuacji, w której osamotniona i słaba Rzeczpospolita zdana była na łaskę ościennych mocarstw. Sytuacja wewnętrzna mu nie sprzyjała- potrzeba reform państwa, opór szlachty i walka o wpływy utrudniały prowadzenie polityki zagranicznej. Stanisław August Poniatowski pozostaje dziś jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w […]